HABER

Berlin Tarım Bakanları Konferansı’nda bir ilk

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Tarım Bakanları Konferansı’nda ilk defa bir Türk bakan oturum başkanlığı yaptı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Tarım Bakanları Konferansı’nda ilk defa bir Türk bakan oturum başkanlığı yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Tarım ve kırsal bölgelerde yapısal değişiklikler” konulu oturuma başkanlık yaptı.
17-19 Ocak tarihleri arasında Berlin’de düzenlenen 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı, Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner’in açılış konuşması ile başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de katıldığı konferansa 70 ülkeden tarım bakanları katıldı.
Teknolojik gelişmeler ışığında tarım, gıda ve hayvancılık politikalarının ele alındığı ve sorunlara çözüm önerilerinin dile getirildiği forumda ilk defa bir Türk bakan bir oturuma başkanlık yaptı. Bakan Pakdemirli, “Tarım ve kırsal bölgelerde yapısal değişiklikler” konulu oturuma başkanlık yaptı.
“Mücadele etmek için çözümler bulmak zorundayız”
Başkanlığını yürüttüğü oturumda konuşan Bakan Pakdemirli, “Tarım, her topluluk için hayati öneme sahip ve dünyanın üzerinde en çok durduğu konulardandır. Tarım teknolojilerinin sürdürülebilir tarımsal kalkınma ve gıda güvenliği için önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bilindiği üzere, küresel nüfusun, 2050 yılına kadar 10 milyar civarına ulaşması tahmin edilmekte ve artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak için küresel gıda üretimi ikiye katlanmalıdır. Ancak, doğal kaynaklar kısıtlı olmakla birlikte tarım, iklim değişikliği gibi ek problemlerle karşı karşıyadır. Bu sorunlarla mücadele etmek için çözümler bulmak zorundayız” dedi.
Günümüz dünyasında çözümün teknolojinin kullanımı olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, “Tüm ülkeler, değişen küresel ortama uyum sağlamak ve 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için tüm düzeylerde, farklı ve kendilerine has avantajları kullanarak bu sürece dahil olmak durumundadır. Günümüzde ve özellikle çok yakın gelecekte tarımda girdi optimizasyonu sağlayan karar destek sistemlerinin, endüstri 4.0, akıllı tarım gibi bilişim teknolojilerinden yararlanılması toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımında çok önemli bir yere sahiptir. Teknoloji de bu önemli sektörün entegre bir parçası olmaya devam etmektedir. Günümüzde tarımda dijitalleşmenin etkisiyle traktörlerden, ekim aletlerine kadar hemen hemen tüm tarım makinelerinin sensörlerle donatılmakta ve nesnelerin interneti tarım sektörüne de girerek tüm üretim süreci boyunca makinelerinin birbirleriyle iletişim halinde olması sağlanmaktadır” diye konuştu.
“Endüstri devrimi hassas tarımı ortaya çıkarmıştır”
Geçmişten bu yana yapılan uygulamaların tarımda hedeflenen verim ve üretim miktarına ulaşmak için üç anahtar unsurun gerekli olduğunu gösterdiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, “Bunlar; bilgi, teknoloji ve yönetimdir. Endüstri devrimi; mekanizasyonu ve sentetik gübreleri, günümüz teknolojik çağı ise genetik mühendisliğini ve şimdi de bilgi çağı ile hassas tarımı ortaya çıkarmıştır. Tarımsal üretimde verimliliği artırmanın yanında, üretim sırasında girdi kaynaklarını çok daha etkin kullanmak ve maliyetleri mümkün olduğu kadar azaltmak hedeflenmektedir. Günümüz tarımsal faaliyetleri; sadece tarımcılar, çiftçiler tarafından değil, aynı zamanda toplumun büyük bir kesimi tarafından sorgulanmaktadır. Özellikle karlılık sorunu ve çevresel etkinin getirdiği çekinceler, tarımla uğraşan kesimi yeni teknolojiler araştırmaya ve bunları uygulamaya yöneltmiştir. Tarımda teknolojinin daha fazla kullanılması, GPS (küresel konumlama sistemi) ile pozisyon belirleme, kablosuz iletişim ve bilgi teknolojileri çiftçilerin yani tarım kesiminin arazi ile olan ilişkilerini değiştirmektedir. Çiftçiler artık, ekimden gübrelemeye ve hasattan ilaçlamaya kadar arazilerindeki her bir operasyonu dekarlardan metrelere indirgeyecek şekilde kontrol edebilmekte, uygulanan işlemleri etkinliği artıracak şekilde yönetebilmekte, sonuçta daha çok verim ve üretim elde etmektedirler. Bunun yanı sıra, makine kontrol sistemleri; arazi operasyonlarında maliyetleri düşüren uygulamaları zamandan tasarruf sağlayarak gerçekleştiren ekipman otomasyonunu sağlamaktadır” şeklinde konuştu.
“Kurduğumuz ve geliştirdiğimiz bu sistem Türk tarımının geleceği için önemlidir”
Tarımsal faaliyetlerde insan iş gücünün azaltılması, çiftçi refahını sağlarken, üretimin daha verimli ve kaliteli yapılmasını sağladığını belirten Bakan Pakdemirli, “Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin tarım kesiminde kullanımı kaçınılmaz olmuştur. Tarım; kırsal kalkınmanın lokomotifidir. Sürdürülebilir kırsal kalkınma için de toprak, su, mera ve orman gibi doğal kaynakların verimliliğini artırıcı tedbirler ile birlikte entegre kırsal kalkınma projelerinin uygulanması büyük önem taşımaktadır. Tarım, ülkemizde bilişim teknolojilerinin gelişimiyle insana, bitkiye, hayvana, çevreye duyarlı, üretimde kalite ve verimlilik artışına olanak sağlayan ciddi bir evrim geçirmektedir.
Birçok kurum ile entegrasyon içerisinde çiftçilerimize çok daha iyi hizmet verecek altyapıyı sağlama yönünde birçok bilişim projelerini tamamladık. Bu bağlamda, Bakanlığımız, 2008 yılında, şu anda Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBIL) olarak anılan, iddialı bir projeyi başlatmıştır. TARBIL’in geniş bir kapsamı bulunmaktadır. Tarım Parsel Bilgi Sistemi kurulmuştur. Her bir tarım parseline “Tarım Parseli Kimlik Numarası (PKN) verildi. Tarımsal üretim parsel bazında izlenebilmektedir. Verim tahmin modelleri geliştirilmiş, il bazında verim tahmin haritaları oluşturulmuştur. Her parselin ayrı ayrı ürün verimini hesaplayabildiğimiz gibi, bir ilin, bir ilçenin tarım alanlarını verimlilik derecelerine göre de ayırabilmekteyiz. Tarım Bilgi sisteminde mekânsal veri tabanları kapsamında 52 modül aktif olarak hizmet vermektedir. Bitkisel üretim destekleri, hayvancılık destekleri, kırsal kalkınma destekleri, su ürünleri destekleri gibi tüm destekler sistem üzerinden yönetilmektedir. Uygulama içi aylık sorgulama sayısı 384 milyondur. Çiftçilerin birçok başvuru ve sorgulamayı yapabildiği çiftçi portalı hayata geçirilmiştir. Portal e-devlet üzerinden de hizmet vermektedir. Bakanlığımız tarafından yürütülen Kamudan - vatandaşa, özel sektöre ve kamuya yönelik hizmetler belirlenen takvime göre e-devlet üzerinden hizmete sunulmaktadır. Karar vericiler için Raporlama Panelleri (Dashboard) oluşturulmuştur. Kısacası, kurduğumuz ve geliştirdiğimiz bu sistem Türk tarımının geleceği için önemlidir. Hayvanların, kızgınlık dönemleri, günlük yaşamı, takip, sayım ve kesim gibi konulardaki verilerine anında ulaşmak amacı ile yerli teknoloji ile üretilen elektronik hayvan küpelerinin de test çalışmalarına başladık. Bir aplikasyon ile hayvan hakkında birçok veriye ulaşacağız” açıklamasında bulundu.

Geri Dön