HABER

Bilecik Belediye Meclisinde komisyona gelen raporlar görüşüldü

Bilecik Belediye Meclisi Haziran ayı 2’nci birleşimi gerçekleştirilirken ilk birleşimde komisyona gelen raporlar görüşüldü.Bilecik Belediye Meclisi Haziran ayı 2’nci birleşimi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde Meclis 1’inci Başkanvekili Mustafa Sadık Kaya başkanlığında yapıldı.

Bilecik Belediye Meclisi Haziran ayı 2’nci birleşimi gerçekleştirilirken ilk birleşimde komisyona gelen raporlar görüşüldü.
Bilecik Belediye Meclisi Haziran ayı 2’nci birleşimi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde Meclis 1’inci Başkanvekili Mustafa Sadık Kaya başkanlığında yapıldı. Pazartesi günü yapılan 1’inci birleşimde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendine istinaden 2019 yılı yaz sezonunda kullanılacak olan Su Eğlence Dünyası giriş ücretinin belirlenmesi Ücret ve Tarife Komisyona sevk edilmişti. 2’nci birleşimin ilk gündem maddesinde Su Eğlence Dünyası giriş ücreti komisyon raporlarına göre 0-5 yaş arası ücretsiz, 5-15 yaş arası 10 TL 15 yaş üstü 25 TL olarak oy birliği ile kabul edildi. İlk birleşimin 2 maddesi olan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendine istinaden 2019 yılı yaz spor okullarında açılacak olan yüzme, futbol, basketbol, voleybol ve tenis kurs ücretlerinin yeniden belirlenmesi Ücret ve Tarife Komisyona sevk edilmişti. İkinci birleşimin ikinci gündem maddesinde Ücret ve Tarife Komisyondan gelen rapor doğrultusunda 2019 yılı yaz spor okullarında açılacak olan yüzme, futbol, basketbol, voleybol ve tenis kurs ücretleri yüzme 210 TL, futbol 120 TL, tenis 120 TL, basket 120 TL, voleybol 120 TL olarak oy birliği ile belirlendi.
İlk birleşimin 3’üncü gündem maddesi olan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendine istinaden belediye tarafından toplanan mesken, site, apartman bahçesi gibi yerlerdeki budama atıkları, biçilen çimler, kanepe-koltuk ve buzdolabı gibi iri hacimli evsel atıklar ile mesken ve iş yeri tadilatları sonucu ortaya çıkan moloz atıklarının nakledilmesi ve bertaraf edilmesi işlemlerine ilişkin ücret tarifesinin belirlenmesi Ücret ve Tarife Komisyona sevk edilmişti. İkinci birleşim 3’üncü maddesinde komisyondan gelen raporlar doğrultusunda mesken, site, apartman bahçesi gibi yerlerdeki budama atıkları, biçilen çimler, kanepe-koltuk ve buzdolabı gibi iri hacimli evsel atıklar ile mesken ve iş yeri tadilatları sonucu ortaya çıkan moloz atıklarının nakledilmesi ve bertaraf edilmesi ilişkin ücretler 20 çuvala kadar 100 TL, 20den sonra her çuval 5 TL, kamyon ile taşınacaksa kamyon ücreti 100 TL olarak oy birliği ile kabul edildi.
İlk birleşimin 4’üncü maddesi olan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendine istinaden Pelitözü Gölpark’a araç giriş ücretlerinin belirlenmesi konusu Ücret ve Tarife Komisyona sevk edilmişti. İkinci birleşimin 4’üncü maddesi olan Pelitözü Gölpark’a araç giriş ücretlerinin belirlenmesi konusu komisyondan ret edildi. Komisyonun aldığı bu karar oy birliği ile kabul edilirken Pelitözü Gölpark’a araç giriş ücreti olmayacak.
İlk birleşimin 6’ncı gündem maddesi olan Belediyenin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notlarında (Otopark harçlarında) değişiklik yapılması konusunun İmar, Palan ve Bütçe ile Ücret ve Tarife Komisyonlarına sevk edilmişti. İkinci birleşimin 5’inci gündem maddesi olan İmar plan notlarında (otopark harçlarında) değişiklik yapılması konusundan komisyonlardan gelen raporlar görüşüldü. Bu raporlar sonrası bitişik nizamlardan 2 kat ücreti yerine tek kat ücreti alınacak. Otopark ücreti 4 taksit olarak ödenirken, yüzde 25 peşin alınması oy birliği kabul edildi.
İkinci birleşimin 6’ıncı gündem maddesi olan 2019 yılında uygulanmak üzere belirlenen 24 saat açık bulundurma ücreti, mesafe ölçüm ücreti, mesul müdürlük izin belgesi ücreti, nargile sunum uygunluk belgesi ücreti, canlı müzik izin belgesi ücreti, itfaiye muayene rapor ücreti, esnaf kontrol defteri ücreti, basılı evrak ücreti ve iş yeri açma izin harç ücretlerinin belirlenmesi konusunda Ücret ve Tarife Komisyonundan gelen raporlar görüşüldü. Buna göre; 24 saat açık bulundurma ücreti 150 TL, mesul müdürlük izin belgesi ücreti 500 TL, nargile sunum uygunluk belgesi ücreti 300 TL, canlı müzik izin belgesi ücreti 2 bin TL olarak belirlendi. Diğer ücretlerde bir oynama yapılmadı.

Geri Dön