HABER

Biyodizel Sanayi Derneği sektör raporu yayınladı

Biyodizel Sanayi Derneği sektör raporu yayınladı

Biyodizel Sanayi Derneği tarafından hazırlanan, sektörün ulusal ve uluslararası görünümünün yer aldığı "Biyodizel Endüstri Raporu" geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Biyodizel Sanayi Derneği tarafından hazırlanan, sektörün ulusal ve uluslararası görünümünün yer aldığı "Biyodizel Endüstri Raporu" geçtiğimiz günlerde yayınlandı. "Akaryakıt Perspektifi, Tarım Perspektifi, Geri Dönüşüm Ekonomisi ve Yaşam Döngüsü" başlıkları ile biyodizel sektörünü farklı alanlarda ele alan rapor, sektörün önde gelen akademisyenleri ve uzmanlarının katkıları ile hazırlandı.
Yenilenebilir enerji alanında 25 yıldır enerji arzı güvenliğinin sağlanması, sera gazı emisyonlarının düşürülmesi hedefi ile ilerleyen biyodizel sektörünün dünyadaki gelişimine paralel olarak ülkemizde de sürdürdüğü istikrarlı gelişim sayısal veriler ile açıklandı.
Dernek olarak ilk kez sektör değerlendirmelerinin ve gelecek projeksiyonun ortaya konduğu bir rapor hazırlandığını ifade eden Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, sektörün etki ettiği tüm alanlara ilişkin bütüncül bir bakış içermesi açısı açısından raporu son derece önemli bulduklarını dile getirdi. Selçuk Borovalı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü ile yıl boyu gerçekleştirdikleri iş birlikleri neticesinde pek çok alanda gelişme sağladıklarını söyledi. Borovalı, enerji arzı güvenliğinin sağlanması, karbon emisyonlarının düşürülmesi, atıkların ekonomiye geri kazandırılması, bölgesel ve tarımsal kalkınmada sağlanan iyileşmeler ile biyodizel sektörünün ülkemiz için lokomotif sektörlerden biri olduğunun bir kez daha altını çizerek, “Ülkemizde önümüzdeki 5 yıl biyodizel üretiminde sürekli artış sağlanarak beraberinde birçok ekonomik faaliyet yaratılmasını ve milli ekonomiye ciddi katkılar sunulmasını bekliyoruz” dedi.
Avrupa Birliğinin (AB), Yenilenebilir Enerji Direktifi (RED) vizyonu ile yakın zamanda en büyük biyodizel üreticisi olacağı görüşüne yer verildiği raporda, Avrupa Birliğinin üretim ve kapasite oranları ile ham madde çeşitliliği sayısal verilerle ortaya kondu. Avrupa Birliği üye ülkelerinin ulusal politikalarına benzer olarak Türkiye’de de 2023 hedefleri paralelinde kademeli artış beklentisinin dile getirildiği Biyodizel Sektörü Endüstri Raporunda, önceki yıllara oranla 2018 yılında üretimde kırılan rekor artışın 2019 yılında da artarak devam edeceği üzerinde duruldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun verilerine göre, 2018 yılında bir önceki yıla oranla biyodizel üretimi yüzde 40’ın üzerinde artış göstermiş, 400 milyon TL değerinde ithal ikamesi yaratılarak milli ekonomiye kazandırılmıştı.
Biyodizel sektöründe yaşanan yükselişe paralel olarak tarımsal alanda kanola ekiminde yüzde 100’e yakın bir artış sağlanmış ve sektör için diğer bir ham madde kaynağı olan atık bitkisel yağların toplanmasında yine 2018 yılında en yüksek seviyeye ulaşılmıştı. Biyodizel Sektörü Endüstri raporunun son bölümünde ise biyodizelin yaşam döngüsü analizine yer verilerek, çevre ve iklim dostu bir çözüm olarak biyodizelin ülkemize sağlayacağı katkılar üzerinde duruldu. Biyodizel Sektörü Endüstri Raporunun tamamına Biyodizel Sanayi Derneği resmi internet sayfasından erişilebiliyor.

Geri Dön