Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!

Nüfus oranları bazen genç-yaşlı bazense cinsiyet ayrımına göre yapılıyor. Bu oranlar bazen ülkelerde dengeleri değiştirecek farklara sahip olabiliyor.

Kadın-erkek nüfus dengesi pek çok ülkede genelde birbirine çok yakın yüzdelere sahiptir. Fakat kimi ülkelerde kadın nüfusu diğerlerine oranla daha fazladır.

İşte dünyada kadın nüfusunun daha fazla olduğu ülkeler: