HABER

Bursluluk sınavı sonuçları belli oldu! MEB İOKBS-2018 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Bursluluk sınavı sonuçları belli oldu. 3 Haziran'da girilen İOKBS bursluluk sınavı sonuçları merakla bekleniyordu. Devlet Yatılı Bursluluk Sınavı, eski adıyla PYBS olarak bilinen sınav sonuçları için MEB 18 Temmuz olarak vermişti. Öğrencilerin merakla beklediği bursluluk sınavı sonuçları nihayet açıklandı. Peki bursluluk sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB tarafından açıklanan bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı...

Bursluluk sınavı sonuçları belli oldu! MEB İOKBS-2018 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı Google'da sorgulanmaya başlandı. MEB tarafından 3 Haziran 2018 tarihinde yapılan İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı), PYBS olarak biliniyordu. Sınav sonrasında adaylar, bursluluk sınavı sonuçları için gözlerini MEB'den gelecek açıklamaya diktiler. MEB, sınav sonrasında sonuçları açıklama tarihini vermişti. Peki bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB tarafından açıklanan bursluluk sınavı sonuçları açıklanma tarihi ve detaylar...

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

3 Haziran'da MEB tarafından yapılan İOKBS bursluluk sınavı sonuçları, 18 Temmuz 2018 tarihinde yani bugün açıklandı. Bursluluk sınavı sonuçlarını aşağıdaki verdiğimiz internet adreslerinde ilan edildi. Açılan linkten TC kimlik numaranız, doğum tarihiniz ve güvenlik kodunuzu girerek bursluluk sınav sonucunu öğrenebilirsiniz. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BURSLULUK KONTENJAN DAĞILIMI NASIL YAPILIYOR?

1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;
a) %10’u Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilere,
b) %5’i Bakanlığa bağlı resmi okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere ayrılır.

(2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması halinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir.

Öğretmen çocuğuna ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması halinde ise kalan kontenjan öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelin çocukları için kullanılır, buna rağmen dolmaması halinde kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.

Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının
başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddî durumları 2016 Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra “diğer öğrenci” kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARLARI

  1. Sınıf A kitapçığı için tıklayınız.

  2. Sınıf A kitapçığı için tıklayınız.

  3. Sınıf A kitapçığı için tıklayınız.

  4. Sınıf A kitapçığı için tıklayınız.

9-10 ve 11. Sınıflar A kitapçığı için tıklayınız.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:
a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.
b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
h. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11 inci Sınıflar İçin TASP Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları Tablosu

Column 1 Column 2 Column 3
TEST No Test Adı Ağırlık Katsayıları
1 Türkçe/Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Türk Dili ve Edebiyatı 3
2 Matematik 3
3 Fen Bilimleri 3
4 Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler 3
TOPLAM 12
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön