Buteflika'nın istifasıyla Cezayir'i bekleyen anayasal süreç

Anayasa Uzmanı Halid eş-Şelbi: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sakin bir atmosferde somut güvenceler altında gerçekleşmesi için ulusal şahsiyetlerden cumhurbaşkanlığı konseyi oluşturulması ve geçici bir teknokrat hükümet kurulmasını içeren yeni bir geçici anayasa ilanına gidilebilir" - Siyasi Analist İsmail Maarif: "Anayasanın 194. maddesine göre mevcut hükümet parlamentoya eylem planını sunar ve parlamentonun bunu reddetmesi halinde istifa edebilir. Millet Konseyi Başkanı da istifasını sunarsa geçici cumhurbaşkanı olmaz"

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de altı hafta önce başlayan gösterilerin Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın istifasıyla sonuçlanmasının ardından ülke resmi olarak yönetimin devredilmesi için anayasal sürece girdi.

Ordu, Anayasa'nın 7, 8 ve 102. maddelerini uygulamaya koyarak, ülkeyi krizden çıkarmak ve Anayasa'nın öngördüğü süre dışında cumhurbaşkanlığı makamının boş kalmasını önlemekte ısrarcı.

Anayasa'nın 7'nci ve 8'inci maddelerinde "halkın her iktidarın kaynağı olduğu" ve "kurucu iktidarın halka ait olduğu" belirtilirken, 102'nci madde cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir sebeple görevlerini yerine getirememesi halinde izlenecek süreci düzenliyor.

- Buteflika'nın istifasının ardından

Yıllardır sağlık sorunları olan Buteflika'nın görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifa etmesi, anayasal adımların izlenmesini gerektiriyor.

Anayasa Uzmanı Halid eş-Şelbi, parlamentonun iki kanadının da Anayasa Konseyi'nin resmi olarak kendilerine cumhurbaşkanlığı makamının boşaldığını bildirmesinin ardından toplanması gerektiğini söyledi.

Parlamentonun açık bir oturumda nihai olarak cumhurbaşkanlığı makamının boşaldığının tespiti için oylama yapacağını aktaran Şelbi,
"102. madde Millet Konseyi Başkanı'nın en fazla 90 gün cumhurbaşkanlığı görevini yürütmesini ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yapmasını öngörüyor."
dedi.

Şelbi, "Anayasaya göre, bu şekilde atanan kişi cumhurbaşkanı adayı olamayacağı gibi mevcut hükümeti görevden alma ya da değiştirme hakkına da sahip değil." diye konuştu.

- Halk, Millet Konseyi Başkanı Bin Salih'in geçici cumhurbaşkanlığına karşı

Buteflika'nın istifasının vakit kazanma ve geçiş sürecinden anayasal gereklilikleri izleyerek çıkma açısından en iyi çözüm olabileceğini aktaran Şelbi, Cezayir halkının Buteflika rejiminin adamı olduğu gerekçesiyle Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih'in cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesini reddettiğini söyledi.

Bu durumun ordunun ciddi bir şekilde savunduğu anayasal çözümler önünde engel teşkil ettiğini aktaran Şelbi, Cezayir sokaklarının ayrıca Buteflika'nın atadığı ve yine kendi adamlarından olan Nureddin Bedevi başkanlığındaki hükümetin de görevini sürdürmesine karşı çıktığına dikkati çekti.

- "Geçici Anayasa ilanı"

Halkın taleplerini karşılayan anayasal çözüm olarak, rejimin tüm sembol isimlerinin görevlerini bırakması önerisinde bulunan Şelbi, Anayasa'nın 7,8 ve 102. maddeleri uyarınca üzerinde daha fazla fikir birliğine varılan yeni anayasal çözümler bulunabileceğini vurguladı.

Şelbi, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sakin bir atmosferde somut güvenceler altında gerçekleşmesi için ulusal şahsiyetlerden cumhurbaşkanlığı konseyi oluşturulması ve geçici bir teknokrat hükümet kurulmasını içeren yeni geçici anayasa ilanına gidilebilir."

- Hükümetin ve Millet Konseyi Başkanı'nın istifası

Siyasi analist İsmail Maarif de halkın taleplerinin karşılanması için gerçek bir çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Anayasa'nın 194. maddesine göre mevcut hükümet parlamentoya eylem planını sunar ve parlamentonun bunu reddetmesi halinde istifa edebilir. Millet Konseyi Başkanı da istifasını sunarsa geçici cumhurbaşkanı olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Marif, anayasal metinlere göre halk hareketinin taleplerini karşılamanın "uygulama açısından çok karmaşık ve zor" olduğunu sözlerine ekledi.