HABER

Çalışma izni başvurusu internetten

Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyon Projesi ile yabancı personel çalışma izin talepleri doğrudan internet üzerinden e-başvuru ile yapılabilecek.

ANKARA (A.A) - Alınan bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in talimatıyla başlatılan çalışmalar sonunda yabancıların çalışma izinlerine ilişkin yeni bir uygulamaya geçilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu yılının ilk aylarında uygulamaya geçirilecek olan Çalışma Genel Müdürlüğü Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyon Projesi ile yabancı personel çalışma izin talepleri doğrudan internet üzerinden e-başvuru ile yapılacak.

Otomasyon Projesi ile çalışma izinlerinin değerlendirilmesinde bürokratik süreçlerin kısaltılması, karar süreçlerinin hızlandırılması ve her işlem aşamasının başvuru sahibince takibi, elektronik evrak akışı ve e-arşiv gibi kazanımlarla hizmetin daha etkin yürütülmesi amaçlanıyor.

Proje geçiş sürecinde, çalışma izni başvuru sahiplerinden internete bağlı herhangi bir bilgisayar ile e-başvurularını yapıp, elden ya da posta ile istenilen evrakları bakanlığa teslim etmeleri istenecek.

Kurumlar ile yapılacak entegrasyonun ardından elektronik ortamda bilgi alışverişi sağlanacak, yapılan işlem sonuçları her aşamada talep sahiplerine, resmi yazışmanın yanı sıra e-mail yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla iletilecek.

Çalışma Genel Müdürlüğü Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Başkanlığınca yürütülen işlemler e-devlet kapsamında (www.turkiye.gov.tr) web sitesinde yerini alarak ortak veri tabanının bir parçası olacak.

Otomasyon Projesi kapsamında çalışma izin başvuruları ''tek kullanımlık şifre'' ile birlikte mobil imza kullanılarak yapılacak.

Geri Dön