HABER

Camilere asılan mahyalara düzenleme

Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı, Camilerin Bakım Onarım ve Çevre Tanzimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

ANKARA (A.A) - Yönetmeliğin, cami ve mescitlerdeki hizmetlerin çeşitlerini belirten 4. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendinde yer alan ''Turizmdir'' ifadesi ''Turizm'' olarak değiştirilirken, aynı maddeye ''Mahya kurdurma'' bendi de eklendi. Böylelikle mahya kurdurmak cami ve mescitlerdeki hizmetler arasına alındı.

''Hizmetlerin yürütülmesi'' başlıklı 5. maddenin 1. fıkrasının (a) bendine eklenen iki yeni alt bendi ile de ''uygun görülen camilere Ramazan ayında, dini bayramlarda ve dini günlerde dini içerikli mahya asmak ve astırmak'' hizmeti Diyanet İşleri Başkanlığının cami ve mescitlerdeki hizmetleri arasına girdi.

''Bütün camilerde asılacak mahyalarda yer alacak metinlerin Din İşleri Yüksek Kurulunun incelemesinden geçtikten sonra uygulamaya konulacağı''na ilişkin alt bendi de 5. maddenin 1. fıkrasının (a) bendine eklendi.

Yönetmeliğin 6. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde yer alan ''Camilerde mahya kurdurmak'' şekildeki ifade ''Başkanlık ile işbirliği yaparak camilerde mahya kurdurmak'' olarak değiştirildi. Buna göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü, ''Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği yaparak'' camilerde mahya kurdurabilecek.

Aynı Yönetmeliğin 9. maddesinin 1. fıkrasına eklenen (c) bendi ile de valilikler ''Diyanet İşleri Başkanlığı'nca uygun görülen metinleri, belirtilen zamanlarda, camilere mahya olarak astırılmasını'' sağlayacak.

Geri Dön