Güncel

"Türkiye, Türk dünyasının lokomotifidir"

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali: - "Mustafa Çokay, 'Dünyadaki her Türk'ün iki vatanı var, birincisi doğup büyüdüğü ana vatanı, ikincisi de Türkiye.' diyor. Bu bakımdan Türkiye bizim için çok önemlidir. Türkiye, Türk dünyasının lokomotifidir. Türk adını yaşatan ülkedir" - "Türkler genellikle Büyük Bozkır göçebe devletler olarak anlatıldı. Oysa Batı'daki devletler ve milletlerin henüz oluşmadığı çok eski dönemlerde, kendi yazısı, kendi medeniyeti, kültürü olan ve insanlık tarihine büyük katkısı olan bir Bozkır'dan bahsediyoruz" - "Türk dünyası kavramını İslamiyet'ten ayırırsak eksik kalır. Türk dilinin, Türk töresinin ve gelenek-göreneğinin İslam'la birlikte daha da zenginleştiğini görüyoruz. Türkler Müslümanlıkla ilk tanıştığından itibaren İslam'la yoğruldu" - "Türkler'in kendi yorumunun İslam dünyasına büyük katkısı oldu ama hiçbir zaman Türklerde dini bir radikalizm olmadı. Aşırıcılık yok. Kadına saygı, emeğe saygı, akla saygı, insana saygı merkezdedir" - "Kendi himayesindeki milletlerin dilini yaşatan, kültürünü koruyan ve bunları emanet olarak kabul eden ve dünyada bir denge kuran Türk devletlerini görüyoruz" - "(Bir Kuşak Bir Yol Projesi) Türk dünyasının ekonomik, lojistik açıdan önemini ön plana çıkarmak için iyi bir fırsattır" - "Tarih boyunca hep şunu gördük, ne zaman İpek Yolu zayıfladıysa veya durduysa Türk dünyası parçalandı"