CEVAPLAR

acesur21

Abbasiler döneminde hangi divanlar kurulmuştur. Görevleri ile yazınız?

acesur21 09 Ocak 2012 sordu
CEVAPLA
CEVAPLAR
Divanü ceys
Misafir
Misafir  - 20 Aralık 2015 cevapladı
Manihaizm nedir
Misafir
Misafir  - 21 Mayıs 2014 cevapladı
abbasiler doneminde kurulan divanlar
Misafir
Misafir  - 05 Nisan 2013 cevapladı
Abbasiler döneminde de (750-1258) sürdü. Bu dönemde, vergi işleriyle Divanü'l-Harac, zekât işleriyle Divanü's-Sadaka, askeri işlerle Divanü'l-Ceyş, devlet görevlilerinin ücretleriyle Divanü'n-Nafaka, saray giderleriyle Divanü'l-Hazine, posta ve gizli haberalma işleriyle Divanü'l-Beridi ve mali denetimle Divanü'z-Zimem uğraşıyordu. Divanü's-Sır ise devletin önemli iç ve dış sorunlarıyla ilgili kararların alındığı bir üst kuruldu. Abbasilerde Divanü'l-Mezalim adlı bir kurul halkın çeşitli konulardaki yakınmalarını dinler ve bunları halifeye iletirdi. Halifeler divan toplantılarına katılmazlardı. Gerek duyduklarında, toplantının yapıldığı salona bakan yüksek bir yerde oturup görüşmeleri pencere arkasından izlerlerdi. Daha sonra kurulan İslam devletleri büyük ölçüde Abbasi divan geleneğini sürdürdüler. Büyük Selçuklularda Divanı Âlâ devletin en yüksek yönetsel kuruluydu. Divan-ı Âlâ’nın altında resmi yazışmaları yürüten Divan-ı İnşa ve Divan-ı Tuğra adlı iki divan vardı. Mali kayıtları Divan-ı İşraf-ı Memalik tutar, mali denetimi de Divan-ı Nazar-ı Memalik yapardı. Askeri işleri Divan-ı Arz ya da Divan-ı Ceyş denilen kurul yürütürdü. Anadolu Selçukluları, Büyük Selçuklulardaki divan geleneğini bazı değişikliklerle korudular. Anadolu Beylikleri ile Akkoyunlular ve Karakoyunlularda da benzeri kurumlar vardır.
xmen3429
xmen3429  - 11 Ocak 2012 cevapladı
Eğitim kategorisindeki diğer sorular
(-7) ( 8) ?=(-3) ( 9)
Misafir  - 1 gün önce sordu
0 Cevap
1/2-1/3 1/6
Misafir  - 17 Ocak 2022 sordu
3 Cevap
2 üzeri2 kaçtır
Misafir  - 13 Ocak 2022 sordu
3 Cevap
784 çeyreği kaçtır
Misafir  - 13 Ocak 2022 sordu
2 Cevap
7a-49b
Misafir  - 13 Ocak 2022 sordu
1 Cevap