CEVAPLAR

r_ayhan43

Ceza Muhakemeleri Kanununa göre gözaltı süresi ne kadardır?

r_ayhan43 28 Mayıs 2012 sordu
CEVAPLA
CEVAPLAR
5271 S.lı CMUK'un 91.maddesine göre 90.maddesindeki suçlardan yakalanan kişi, Cumhuriyet Savcılığınca bırakılmazsa, soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınmasına karar verilebilir. (Değişik cümle: 25/05/2005-5353 S.K./8.mad) Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren yirmidört saati geçemez. (Ek cümle: 25/05/2005-5353 S.K./8.mad) Yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre oniki saatten fazla olamaz. CMUK'un 251. maddesine göre de 250.madde kapsamına giren suçlardan, yakalananlar için 91.Maddenin birinci fıkrasındaki yirmidört saatlik süre kırksekiz saat olarak uygulanır. Anayasanın 120.Maddesi gereğince olağanüstü hâl ilân edilen bölgelerde yakalanan kişiler hakkında 91. Maddenin üçüncü fıkrasında dört gün olarak belirlenen süre, Cumhuriyet savcısının talebi ve hâkim kararıyla yedi güne kadar uzatılabilir.
hayyymann11
hayyymann11  - 28 Mayıs 2012 cevapladı
Hukuk-Yasalar kategorisindeki diğer sorular
VERASET-PAYI-HESAPLAMA
Misafir  - 16 Ekim 2021 sordu
0 Cevap
alea iac·ta est
Misafir  - 22 Şubat 2021 sordu
1 Cevap