CEVAPLAR

dolutaraf

çocuk istismarı , tacizleri ,tecavüzlerinin sizce sebebi nedir ? nasıl engellenir ?

dolutaraf 20 Kasım 2012 sordu
CEVAPLA
CEVAPLAR
Çocuk istismarının sebepleri nelerdir? İnsanlar niçin bunu yapıyorlar? Çocuğun gelişiminde en temel sorumluluk ebeveynlerin çocuklarına sağlıklı rol ve model olmalarıdır. Eğer bu süreçte aksaklık meydana geliyorsa, karı-koca iletişim çatışmaları içersinde, ilişkilerinde uyum sorunları yaşıyorlarsa ortaya çıkan sorunlar çocukta stres faktörüne yol açmaktadır. Özellikle ebeveynlerin otoriter-baskıcı, koruyucu-bağımlı tutumları çocuğun özgüvenin gelişiminde, benlik saygısının oluşumunda aksaklık meydana getirecektir. Kendine güvenmeyen, benlik saygısı gelişmemiş çocuk bağımlı ilişkilere açık olabileceği gibi, kişilik patolojisi içersindeki bireyler tarafından ihmal ve istismar gösterilmeye açık hale geleceklerdir. Çocuğun net, açık olarak duygusal, kişilik ve bedensel sınırlarını belirleyememesi, ebeveynleri tarafından yeterli sevgi görmediği için, ilgi ve sevgiyi kaybetme korkusuyla ya da aile içersinde bağımlı, iç içe ilişkileri yeterli düzeyde mesafenin olmaması neticesinde çocuğun hayır diyememesi sebep olmaktadır. Çocuğun duygusal, sözel, cinsel istismarı ve şiddetine zemin hazırlayan sağlıksız aile sisteminden kaynaklanmaktadır. Sağlıksız aile sisteminin en temel özelliği, aile üyelerinin bireysel farklılıklarına ve sınırlarına önem vermemeleridir. Çocuğu gelişim sürecinde tanımaya ve anlamaya çalışmak, çocukları öznel bir varlık görmek yerine nesneleştirerek istismar gösterirler. İstismar eğilimi gösteren kişilerin geçmişte, çocukluk döneminde istismar gördüğünü, istismarın öğrenilen bir davranış olduğunu görüyoruz. Özellikle kişilik, duygusal, sosyalleşme sürecinde sorun yaşayan yeterli düzeyde sağlıklı ilişki kuramayan çocukluk döneminde bir başka kişi tarafında istismar edilmiş birey, kendisinden daha güçsüz, otorite ve baskı kurabileceği cinsel fantezilerini kolayca yaptırabileceği küçük çocuklar üzerinde istismar uygulama eğiliminde olabilir. Bu tutum temelde kişilik patolojisi ve gelişiminde sorun yaşayan kişilerin davranış problemi göstermesinin bir sonucudur. İstismar eğilimi olan kişi benlik saygısı gelişmediği gibi, kişilik bölünmeleri yaşar. Algı, muhakeme ve değerlendirme yetisini kaybetmiştir. Çocuklar hazlarının nesnesi konumunda algılarlar. Yetişkin partnerlerle eşit düzeyde sağlıklı ilişki kurabilme becerisine sahip olmadıkları için çocukları kolay ilişki kurabilecekleri yanılgısına düşerler. Böylece çocuğun ilgi ve sevgi ihtiyacını kendi duygusal ve cinsel haz arzularını gidermede kullanırlar, bu tutumlarının temelinde kendi eksik, tamamlanmamış sevgi ihtiyaçlarını karşılama ve ego bütünlüğünü oluşturma çabası vardır. Çocukluğunda istismar edilerek parçalanan ego, yetişkinlik döneminde istismar uygulayarak yeniden inşa edilmektedir. Çocukluğunda travma tize edildikleri için öğrendikleri yöntemle kendi benliği ve bütünlüğünü bir başka çocuğu travma tize ederek tamamlama çabası içersinde istismar ederler. İstismarın Çeşitleri nelerdir? Çocuğun İstismarı öncelikle duygusala düzeyde başlar. Yeterli düzeyde sevgi ve ilgi görmeyen ya da aşırı sevgi ve ilgi gören çocuk duygusal düzeyde ihmal ve istismar ediliyordur. Çocuğun ilişkide aşağılanması, küçümsenmesi, suçlanması, yalnız bırakılması, bağımlı kılma ve aşırı koruma duygusal düzeyde ihmaldir. Sözel olarak sürekli eleştirilen , yargılanan çocuk, bir başka çocukla karşılaştırılması çocuğun özgüvenini zedeleyerek şiddete açık hale gelir. İhmal, istismar ve şiddet döngüsü adım adım çocuğun duygusal ihmali başlar. Duygusal ihmal, sözel istismara, sözel istismar fiziksel şiddete yol açabilir. Günümüzde belirli bir kesim ailelerce, çocuğun ticari bir meta olarak algılanması, çocukların kullanarak kazanç sağlanmasına yönelik tutumlar istismar ve ihmali yaygınlaşmıştır. Çocuklar kırsal bölgelerden büyük şehir merkezlerine çeteler tarafından getirilmekte, çocuk işçisi olarak korumasız ve güvensiz ortamlarda çalıştırılmaktadır. Çocuk ailede bulamadığı ilgi ve sevgiyi aile dışında aramaya yönelir kişilik bozukluğu ve istismar eğiliminde olan kişi ve ya gruplarca cinsel taciz ve tecavüz girişimleri ile karşı karşıya kalabilir. Çocuklar, mendil satmakta, ayakkabıcı boyacısı olmakta, ağır sanayi kurumlarında kullanılmaktadır. Bu yanlış tutumlar çocuklarımızı savunmasız bırakmakta tedavisi oldukça güç hastalıklara yol açmaktadır. İlköğretim çağında olan çocukların öğrenimini sürdürmek yerine bedensel ve ruhsal özelliklerine uygun olmayan işlerde çalıştırılması gelişimini olumsuz etkileyerek ihmal ve istismara yol açmaktadır. İstismarı uygulayan insanların ortak özellikleri nelerdir? En önemi özelliği derin aşağılık duyguları, kompleksleri, çocukluğunda utanç duygusuna boğulmuş olmaları, dürtü kontrol bozuklukları ile kendini tutma ve yönetememe becerisi ve iç görü geliştirememiş kişiler istismar uygulayabilirler. Sürekli elemden kaçınarak hazzı yaşama eğilimindedirler. Hazza odaklanmışlarıdır. Yaşamda kendini merkeze alarak karşısındaki bireyleri ötekileştirmişlerdir. Çevresinde bireyler sadece haz ihtiyaçlarını karşılamak ile ilgi rolleri oldukları yönünde düşünürler. Algılama, muhakeme, değerlendirme, sebep ve sonuçları arasında ilişkiyi kurmada güçlük çekerler. Bazı çocukları istismara uğradıklarını söylemekten korkabilirler. Onların istismara maruz kaldıklarını nasıl anlayabiliriz? Çocuklar kendisini istismarın sorumlusu olarak görebilir. Derin suçluluk ve utanç duygusu yaşayabilir. Dışlanmaktan ve ceza verilmesinden, ilgi ve sevgiyi kaybetmekten korkabilir. İstismara maruz kalmış çocuk travma geçiren çocuklar özelliğini gösterir. Örtülü depresyon geçirebilirler. İçine kapanma ve ya aşırı hareketlilik içersinde davranış sorunları yaşar. Kaygılı tepkiler içersinde öfke patlamaları, duygusal iniş ve çıkışlar, günlük yaşam aktivitelerinde uyumsuzluklar gösteririler. Belli bireylerle yalnız kalmak istememesi ve ya yalnız kalmaya direnebilirler. Okula gitmek istemeyebilecekleri gibi, derslerine düzenli girmeyebilirler. Ders başarısında belirgin düşükler yaşanabilir. Bedenlerinde morarma, çürükler görülebilir. Afektin sığlaşması veya azalması, jestlerinde, mimiklerinde ve yüz ifadelerinde donukluk dikkat çeker. Ağlanacak duruma güler, gülünecek duruma ağlayabilirler. Aileler de çocuklarının istismara uğradığını söylemeyebilirler. Onların davranışları çocuğun istismara uğradığını anlamamıza yardımcı olabilir mi? Eğer öyleyse ailelerin hangi davranışları bu durumu gösterebilir? Aileler çocuğunun istismar sorumlusu, suçlanabileceklerini düşünerek savunmaya, içe kapanmaya çocuklarının istismarını kabullenmekte güçlük çekerek şok geçirerek istismarı inkâr edebilirler. Özellikle ailenin kurulu düzeninin bozulmasından endişe edebilirler. Patolojik aile düzenini koruma eğilimi gösterebilirler. Çocuğun istismarını tespit edebilmek için aileyle profesyonel mesleki çalışma yapmak gerekir. Derinlemesine mülakat, aile anamnezi almak aileyi görüşme sürecine katabilmelidir. Özellikle ailenin yaşama kalitesi çocuğun gelişim durumu hakkında fikir verebilir. Eğer psiko-sosyal, ekonomik yaşam kalitesi düşük, aile içi iletişim yetersiz, aile içersinde iletişim çatışmaları varsa, çocuğun günlük temel bakım ihtiyaçları karşılanmıyorsa, baba sürekli işsiz, barınma problemi olan, anne ve/veya baba ruhsal hasta ise ayrıca iç içe geçmiş kalabalık aileler de yaşayan çocuk istismar riski içersindedir. Burada istismar yargısında bulunmak yerine risk değerlendirmesi yapmak uygun olan yaklaşımdır. İstismar kararı profesyonel olarak tıbbi, sosyal hizmet, psikolojik ve adli değerlendirmelerden sonra verilmelidir. İstismara uğrayan çocuklar hemen tedavi edilemezse neler olabilir? Tedavi uzun yıllara dayalı klinik, psikolojik ve sosyal rehabilitasyonu gerektiren bir süreçtir. Eğer tedavi altına alınmazsa çocukta uyum ve davranış sorunlarına yol açar. Çocuk aile içi ilişkilerde, kişilik ve sosyal gelişiminde etkileri uzun yıllar sonra ortaya çıkabilecek sorunlarla karşılaşabilir. Gelecekte ki yaşamında istismar uygulayan bireye dönüşebilir. Her şeyden önce istismar çocukta stres faktörüdür, Stres ve sürekli baskı altında hem aile içi hem de aile dışı ilişkilerde sağlıklı yaşamına yön veremez. Bu durum beraberinde davranış sorunlarına neden olabileceği gibi yaşam kalitesi düşer. Beraberinde kendine yönelik zararlar, intihar girişiminde bulunabileceği gibi çevresini cezalandıran, zarar verebilen davranış özellikleri de gösterebilir. Ne tür çocuklar istismarın fiziksel ve psikolojik etkilerinin üstesinden gelebilir? Üstesinden gelemeyen çocukları için bu durum nelere yol açabilir? İstismarın yol açacağı travma etkilerini çocuğun klinik yardım almadan ebeveynleri destek olmadan yalnız aşabilmesinin mümkün olamayacağını düşünüyorum. Klinik tedavi dışında ebeveynler yaşanan uyum ve davranış sorunları karşısında çocuğu anlamaya çalışarak çocuğun kendi duygularını ifade edebilmesine yardımcı olmalıdır. Olumsuz iletişim engellerinden kaçınarak, açık iletişim içersinde çocukla güvenli bir bağ kurulmalıdır. Ebeveynlerin çocuklarıyla kuracağı güvenli yaklaşım çocuklarının birçok sorunu çözmesinde en etkili yaklaşımı oluşturacaktır. Ebeveynler çocuklarıyla ilişkiler kontrol etmek, denetim kurmak yerine karşılıklı diyalog geliştirerek çocuklarını anlamaya çalışmalıdırlar. Çocukların sorunlarını anlama eğiliminde olmalıdırlar. Pedagojik yaklaşımın temel kuralı çocuğun seviyesine uygun yaklaşım ve tutum geliştirebilmekten geçer. Böylece çocuk karşı karşıya kaldığı tehlikeleri ebeveynleri ile paylaşabilir. Ebeveynlerde çocuğun sorunlarını çözme fırsatı elde edebilirler. Üstesinden gelemeyen çocuklar, çocuk yaşadığı ruhsal gerilim ve stres içersinde bunalıma girerek içe kapanıyor, kapıları kapatıyor, sorunlarıyla yalnız kalıyor aileden uzaklaşarak sokağa yönelerek alt kültür grubunun bir parçası oluyor. Sokakta yaşamak, madde bağımlısı olmakta ayrıca çocuklar, mendil satmakta, ayakkabıcı boyacısı olmakta, ağır sanayi kurumlarında kullanılmaktadır. Bu yanlış tutumlar çocuklarımızı savunmasız bırakmakta tedavisi oldukça güç hastalıklara yol açmaktadır. Çocuk istismarının tedavi yöntemleri nelerdir? İstismar uğramış bir çocuğa, çocuk psikiyatrisi kliniklerinde uzman doktor tarafından ilk klinik müdahale yapılmalıdır. Uzman doktorun diğer meslek elemanlarıyla işbirliği içersinde tedavi planı oluşturmalıdır. Psikolog bireysel veya grup terapisi yöntemleri psikolojik sağaltımını, sosyal hizmet uzmanı aile ve sosyal çevresini organize ederek terapötik yöntemlerle çocukla çalışmalıdır. Özelikle aile üyeleri tedavi sürecine katılarak eğitilmeli ve desteklenmelidir. Çocuğun aileye ve topluma uyumu sağlanıncaya, yaşama gücü harekete geçirilinceye kadar yaşam sevincinin artması yönünde kaynaklar bireyin hizmetine sunulmalıdır. İyileşme gerçekleştirilinceye kadar çocuk takip edilmelidir. Psikolojik çöküntüye uğramış kişiye çözüm olarak neler önerebiliriz? Öncelikle ilaçlı tedavi görmelidir. İlaçlı tedavi sürecinde yaşam, uyum sorunlarına yol açan psikolojik ve sosyal faktörlerin değişimi için rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmelidir. Değişim ve gelişim sorumluluğu kendisine verilerek, kendi ayakları üzerinde durması yönünde psiko-sosyal rehabilitasyon programları uygulanmalıdır. Ancak ülkemizde bu hizmetlerin kurumsal alt yapısı henüz gelişmemiştir. Özellikle bireylerin tedavi sürecinin yanı sıra sosyal gelişimini destekleyecek sanat,kültür, spor aktivitelerinde bulunmaları üreterek hayat içersinde benlik saygısını ve öz güven duygularını güçlendirmelerini tavsiye ederim. Çünkü birey ürettikçe kendini gerçekleştirme ihtiyacını olumlu yönde karşılayacaktır. Bir çocuğun istismar edildiğinden şüpheleniyorsak ne yapmalıyız? Ona nasıl yaklaşmalıyız? Öncelikle istismar karşısında ailelerin çocuklarını koruyucu ve önleyici yaklaşımları geliştirmeliyiz. Çocuk ihmali ve istismarının önlenmesi toplumsal bilinçlenmeyi ve sağlıklı bir toplum düzenin gerektirir. Aile içi ilişkilerde ebeveynler, çocuğun istismar karşısında kendi sınırlarını belirleye bilme gücü gerek kişiliğine gerekse fiziğine yönelik müdahaleler karşısında “hayır” diyebilme gücü ve kararlılığını, anne-baba sağlıklı rol model olarak göstermelidir. Böylece çocuğun kendi sınırlarını oluşturmada desteklemeli, özellikle kendi duygularını açık iletişim içersinde söyleyebilmesine fırsat vermelidir. Aileler cinsel istismar karşısında çocuklarının davranışlarındaki değişikliği iyi gözlemlemesi gerektiğini, ” iç çamaşırlarının kapattığı bölgeler senin özelindir. Oraya doktorlar ve bizden başka kimse dokunamaz” demesi gerekiyor. “Senin özel bölgelerine dokunmak isteyen biri olduğunda ona izin verme ve bunu mutlaka bize anlat. Bu olayda senin hiçbir suçun yok” diyerek çocuğu bu tür olayları anlatmaya teşvik edilmelidir İstismar şüphesi ile çocuk ve ergenlerle görüşme yapmak, klinik deneyim ve uzmanlık gerektiren özel bir alan olmakla beraber çocuk ve ergenlerle çalışan hekimler, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, psikolojik danışmanlar/rehber öğretmenler ve emniyet görevlileri temel prensipler üzerinden hareketle ön değerlendirme düzeyinde gerçekleştirilebilecekleri bir iştir. Çocuklarla yapılacak görüşmelerin başarılı olabilmesi ve hedeflenen bilgilerin elde edilebilmesi için öncelikle çocuğun gelişim basamaklarını çok iyi tanıma ve uygun görüşme tekniklerini bilme gerekliliği ortaya çıkmaktadır. *** Fatih Kılıçarslan kimdir? 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Y.O. Sosyal Hizmet Uzmanı olarak mezun olmuştur. 1993 yılından itibaren TC Sağlık Bakanlığı Bitlis Devlet Hastanesi, Haydarpaşa Numune Hastanesi, Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, AMATEM, ÇEMATEM, Nevroz, Psikoz, Nöroloji, Nöroşirurji ve Çocuk Psikiyatrisi kliniklerinde sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştıktan sonra başhekim yardımcısı olarak görev yapmıştır. Amerikan Newport Uluslararası Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak Sağlık Psikolojisi, Sapkın Davranışlar ve Aile ve Eş Terapisi dersleri vermiştir. Daha fazlasını oku: Çocuk istismarı nasıl önlenir? - Rotahaber http://haber.rotahaber.com/cocuk-istismari-nasil-onlenir_167568.html#ixzz2Kb5RflXb Follow us: @Rotahaber on Twitter | rotahaberr on Facebook
fgunes99
fgunes99  - 11 Şubat 2013 cevapladı
Mynet Cevaplar kategorisindeki diğer sorular
2141gün kaç yıl eder
Misafir  - 20 Haziran 2021 sordu
6 Cevap
Örüoba ne demek?
Misafir  - 20 Haziran 2021 sordu
5 Cevap
Musevi
Misafir  - 31 Mayıs 2021 sordu
2 Cevap