CEVAPLAR

hesperis

Cüveyriye binti Haris kimdir?

hesperis 01 Ocak 2012 sordu
CEVAPLA
CEVAPLAR
Müslümanlar, yapılan Müreysi gazvesinde galip gelmiş, pek çokganimet elde edilmiş, bunun yanında 700 kadar da esir alınmıştı.Esirlerin içinde, Benî Mustalik kabilesinin başkanının kızıolan Cüveyriye de bulunuyordu. Cüveyriye, Hâris b. Dırar’ın kızıidi. Hâris, Mustalikoğulları Yahudilerinin reisi idi. Cüveyriye önceMusâfi b. Saffan’la evlenmiş, Musâfi, Müreysi Muharebesi’nde ölmüştü.Cüveyriye, Hz. Peygamber’e müracaat ederek hürriyete kavuşmayıtalep etmiş, Resulullah da onun fidyesini bizzat kendisi vererek hürriyetekavuşturmuştur. Babası gelip kızını götürmekisteyince, o Müslüman olarak Medine’de kalmayı tercih etmiş,bilahare de Resulullah ile nikahı kıyılmıştır. Resulullah’ın bu evliliğinden sonra, Abdulmuttaliboğullarınınhissesine düşen esirler salıverilmiş, diğer Müslümanlarda bu durum karşısında, Resulullah ile akrabalık bağıbulunan bir kabilenin insanları esir edilemeyeceği düşüncesiylealınan bütün esirleri salıvermişlerdir. Hz. Peygamber’in bu evliliği de altmış yaşları dolayındadır.Bu evlilikte O, önemli bir kabileyle akrabalık kurmayı hedeflemiş,pek çok esirin serbest bırakılmasını sağlamış,bundan da önemlisi pek çok Yahudi’nin İslâm’la şereflenmesinevesile olmuş ve kocası savaşta ölen, dolayısıylaİslâm’a ve Müslümanlara aşırı bir şekilde kinledolu bir hanımı, şefkat kanatlarının altına alarakonu müminlerin anası mertebesine yükseltmiştir. Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah (c.c.)’a hamd olsun. Salatü selam alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) ve tüm inananlarin üzerine olsun.
mgul1953
mgul1953  - 01 Ocak 2012 cevapladı
Din kategorisindeki diğer sorular
Subuti kati nedir
Misafir  - 1 gün önce sordu
1 Cevap
İsa (a.s.)
Misafir  - 17 Ekim 2021 sordu
2 Cevap
2 PHUT HON
Misafir  - 02 Ekim 2021 sordu
1 Cevap
Sofrayı kim fethetti
Misafir  - 01 Ekim 2021 sordu
1 Cevap