CEVAPLAR

18106572

Mevlana neden dönüyormus?

18106572 14 Şubat 2012 sordu
CEVAPLA
CEVAPLAR
Mevlevîlik deyince ilk akla gelen semâ’, lügatte işitmek mânâsındadır Terim olarak, mûsikî nağmelerin dinlerken vecde gelip hareket etmek, kendinden geçip dönmektir HzMevlânâ zamanında belli bir nizâma bağlı kalmaksızın dînî ve tasavvûfî bir coşkunluk vesîlesiyle icrâ edilen sema’, sonradan Sultan Veled ve Ulu Ârif Çelebi zamanından başlayarak Pîr Âdil Çelebi zamanına kadar tam bir disiplin içine alınmış, sıkı bir nizâma bağlanmış; icrâsı öğrenilir ve öğretilir olmuştur Sema’, sembolik olarak, kâinatın oluşumunu, insanın âlemde dirilişini, Yüce Yaratıcı’ya olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip “İnsan- ı Kâmil” e doğru yönelişini ifâde eder Sema’ eden canlara Sema'zen denilmiştir Mevlevilikte dönmek tabiri yoktur Mevleviler Sema' eder Her tarikatın zikir ederken (Allah'ı anarken) kendilerine özgü bürhanları vardırMevleviliğin de bürhanı Sema' dır
busehayal
busehayal  - 14 Şubat 2012 cevapladı
Mynet Cevaplar kategorisindeki diğer sorular
Dıs yuz.gorunus
Misafir  - 11 Ocak 2022 sordu
3 Cevap
Kalyanaltı ne demek?
Misafir  - 09 Aralık 2021 sordu
6 Cevap