CEVAPLAR

kardelen5463

Osmanlıda "Nakib-ül Eşraflık" kurumu ne iş yapardı?

kardelen5463 13 Temmuz 2012 sordu
CEVAPLA
CEVAPLAR
Osmanlı Devlet teşkilatında Hz Peygamber'in soyundan olanların devletçe yapılan ödemeleri, doğum, ölüm gibi kayıtları ve sağlanan sosyal hakları dağıtan görevli için kullanılan bir deyimdir Bu görevli, Bab-ı Meşihat'e bağlı bulunurdu Nakib Arapça halkın seçkini bir topluluğun başı, işlerini gören kişi anlamındadır Kısaca Peygamber hanedan mensuplarının genel varisi durumunda idi İslam tarihinde Nakibü�l -eşraflık müessesesine, ilk olarak Abbasilerde rastlanmaktadır Halife'den sonra en önemli bir manevi makam olan bu göreve getirilenler Bağdad'da (Divan-ı Mezalim) Adalet Divanı'na başkanlık ederler, hac mevsiminde ise, Mekke'de dedelerinin sikaye hizmetini görürlerdi Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren Hz Peygamber'in soyuna ayrı bir saygı ve ilgi gösterilmiş, her türlü resim ile vergiden muaf tutularak halkın seçkin bir topluluğu kabul edilmişlerdir Nakibü'l-eşraflık, görevinin verdiği şeref sebebiyle en önemli mevkilerden başta olanı sayılır; halifeden sonra gelirdi Merasimlerde devlet ileri gelenlerinden kabul edilir, bu göreve kendi aralarından en seçkin ve belirli kimseler getirilirdi Yeni Nakibü'l-eşraf, Paşa Kapısı'na davet olunur Teşrifatçı Efendi aracılığı ile sadrazamın huzuruna girerek onun eteğini öper ve samur kürk giydirilmek suretiyle Nakibü'l-eşraf ilan olunur, eline de memuriyet beratı verilirdi Nakibü'l-eşrafların resmi giyinişleri kazasker kıyafeti olup, başındaki örfi kavuğa yeşil sararlardı Nakibü'l-eşrafın konağı aynı zamanda resmi dairesi olup, burada seyyid ve sadat arasında suçluların hapsedildiği, dayak vs cezalara çarptırıldığı bir tevkifhane de vardı Bu hapishanenin müdürü Nakibü'l-eşraf maiyetinde Sancak-ı Şerif'i muhafaza eden ve Alemdar unvanını taşıyan kimse en önemli görevli idi Padişahlar sefere çıktıkça Nakibü'l-eşraf da yanında bir kısım sadat olduğu halde savaşa giderdi Nakibü'l-eşrafların başlıca görevleri arasında, cüluslarda, biat töreninde en önce biat eylemek, bayram törenlerinde dua etmek, savaş sırasında Sancak-ı Şerif'in dibinde dua, salavat ve Kur'an okumak, Kılıç Alayı'nda yeni padişaha kılıç kuşandırmak bulunurdu Nakibü'l-eşraflar doğrudan doğruya sadrazama muhatap olup, yazışmalarını onunla yaparlar; teşrifatla ilgili davetleri de ondan alırlardı Tanzimat'tan sonra bilhassa II Abdülhamid döneminde imparatorluğun dış politikasında takibe başlanan İslamcı siyaset sırasında Nakibü'l-eşraflar daha da değer kazandılar Onlar için Yıldız Sarayı civarında özel bir konak yaptırıldığı gibi, büroları da genişletildi Fakat İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra önemlerini kaybettiler ve 5000 kuruş maaşlı bir küçük memuriyet haline getirildiler Yanlarında da sadece, 1000 kuruş maaşlı katipleri bulunuyordu Bu kuruluş Osmanlı hilafetinin kaldırılmasıyla tarihe karışmıştır
Misafir
Misafir  - 13 Temmuz 2012 cevapladı
Mynet Cevaplar kategorisindeki diğer sorular
Dıs yuz.gorunus
Misafir  - 11 Ocak 2022 sordu
2 Cevap
Kalyanaltı ne demek?
Misafir  - 09 Aralık 2021 sordu
6 Cevap
sayfa 333 cevapları
Misafir  - 07 Aralık 2021 sordu
2 Cevap