CEVAPLAR

xmen3429

Özel tüketim vergisinde tecil ve terkin uygulaması nasıldır?

xmen3429 11 Şubat 2012 sordu
CEVAPLA
CEVAPLAR
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmı, teminat alınmak suretiyle tecil olunur. Söz konusu malların tecil tarihini takip eden ay başından itibaren oniki ay içerisinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan vergi terkin edilir. İhraç edilmek kaydıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait özel tüketim vergisi, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içerisinde ihraç edilmesi halinde tecil olunan vergi terkin edilir.
kar_de_len68
kar_de_len68  - 20 Şubat 2012 cevapladı
İş-Ekonomi kategorisindeki diğer sorular
99999999999999999999999999999
Misafir  - 10 Kasım 2021 sordu
1 Cevap
e:
yurtdışı çalışma
Misafir  - 09 Ekim 2021 sordu
2 Cevap