CEVAPLAR

kaybetti_hukumsuzdur
kaybetti_hukumsuzdur

Soru : 853

Cevap : 1246

kaybetti_hukumsuzdur
Öfkelendiginizde duamı edersiniz bedduamı?
kaybetti_hukumsuzdur - 08 Temmuz 2013 sordu
4 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Hak yolunda diz çökenler ezilebilirmi?
kaybetti_hukumsuzdur - 08 Temmuz 2013 sordu
3 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Yeni bir madde oluşturmak üzere havada kimyasal ol...
kaybetti_hukumsuzdur - 08 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Özellikle elektrik üretimi için nükleer fizyon ya...
kaybetti_hukumsuzdur - 08 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Geçmiş eğimlerin süreceği varsayımına dayanan, gel...
kaybetti_hukumsuzdur - 08 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Yaş dağlımı, mekân dağılımı, gelir modelleri, hane...
kaybetti_hukumsuzdur - 08 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Topluma yönelik hizmet ve etkinliklerin yer seçimi...
kaybetti_hukumsuzdur - 08 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Sakinlerinin sağlığı ve yaşaması için gerekli her...
kaybetti_hukumsuzdur - 08 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Sapma oranının beher 1.000 feetlik yüksekli için 5...
kaybetti_hukumsuzdur - 08 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Su kirliliğinin bir su yoluna ulaşabileceği bağıms...
kaybetti_hukumsuzdur - 08 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Normal olarak insana zarar vermeyen, fakat sıcak k...
kaybetti_hukumsuzdur - 08 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Hijyenik kurallara uygun olarak düzenlenmiş bir ka...
kaybetti_hukumsuzdur - 08 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Gürültü kaybı duyarlılığı indeksi. neyle ifade edi...
kaybetti_hukumsuzdur - 08 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Sayılar daha da azalacak olursa varlıkları tehlike...
kaybetti_hukumsuzdur - 08 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
kim demiş parasız kel ve bodur erkek sevilmez diye...
kaybetti_hukumsuzdur - 08 Temmuz 2013 sordu
2 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
kim demiş parasız kel ve bodur erkek sevilmez diye...
kaybetti_hukumsuzdur - 08 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Evlilik aşkı öldürürmü katili nakah cüzdanımı sizc...
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
savaş yıkımdır savaşa hayır diyenlerdenmisiniz?
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
3 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Birleşmiş kentsel topluluklar grubu yada ağıne ne...
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
İnşaat alanının aza indirmek amacıyla kümeler hali...
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Yanan maddelerin bıraktığı kalıntıya ne denir?
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Fosil yakıtların kükürt içeriğinin tasfiye edilmes...
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Kısmi yanmadan oluşan ince karbon parçacıkları yad...
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Organik kurşun bileşikleri katılmamış benzine ne d...
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Köpürmeyi azaltmada kullanılan veya köpük oluşumun...
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Uzaydan gelen alfa, beta ve gamma ışınları. Bu ışı...
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Toprağı rüzgar erozyonundan korumak için dikilen a...
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Doğal ve insanların oluşturduğu çevre kaynaklarını...
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Kontur hatları boyunca yapılan yüzey madenciliğine...
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Özellikle toprak erozyonunu denetlemek amacıyla ku...
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Daha sonraki kuşaklarda doğuştan gelen kusurların...
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
sel suyunu depolayıp sonra kıyı sularına bırakarak...
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Nadir ve tehlike altında bulunan türlerle ilgili o...
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Nemli tropikal ve subtropikal bölgelere özgü, demi...
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Kentsel bir alanın fiziksel altyapı, konut ve ulaş...
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Kömür ve odunun damıtılmasında sonra geriye kelen...
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Metal bazlı yer altı veya sualtı borularını paslan...
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
İstenen özellikleri ıslah etmek veya istenmeyen ni...
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Saflığı giderilmiş gıda maddesine ne denir?
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Kanda oksijen taşıyan hemoglobin pigmentinin karbo...
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
İzellikle karanın denizlerden daha hızlı soğuduğu...
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Suyun belirli bir doğrultuda akmasını sağlayan doğ...
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
İncelenen bir maddenin bir havuzda yada rezervuard...
kaybetti_hukumsuzdur - 06 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
bazen ufacık şeyler dediklerimiz nelere sebeb oluy...
kaybetti_hukumsuzdur - 05 Temmuz 2013 sordu
1 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Yakma bacalarında ya da sınai işlemlerden çıkan ga...
kaybetti_hukumsuzdur - 01 Temmuz 2013 sordu
2 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Baca ve egzos gazlarının yoğunluğunu ölçmeye yaray...
kaybetti_hukumsuzdur - 01 Temmuz 2013 sordu
2 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Kent dokusunda yayılmış haldeki, genellikle küçük...
kaybetti_hukumsuzdur - 01 Temmuz 2013 sordu
2 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Esas olarak toprakta ve kayalarda ayrışan uranyumu...
kaybetti_hukumsuzdur - 01 Temmuz 2013 sordu
2 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Hem kıyı hem de derin deniz tabanı olmak üzere, bü...
kaybetti_hukumsuzdur - 01 Temmuz 2013 sordu
2 Cevap
kaybetti_hukumsuzdur
Bir limanı akıntılarından ve gelgitlerden korumak...
kaybetti_hukumsuzdur - 01 Temmuz 2013 sordu
2 Cevap