CEVAPLAR

xmen3429

"Sosyal ve Ekonomik Destek" den kimler yararlanır?

xmen3429 23 Şubat 2012 sordu
CEVAPLA
CEVAPLAR
1986 yılında çıkartılan ve 15.04.2011 tarih ve 27906 sayılı Resmi Gazetede yayımlananarak yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği ile aşağıda belirtilen kişilere destek sağlanır: a) Ekonomik yoksunluk nedeniyle haklarında korunma/tedbir kararı aldırılarak, sosyal hizmet kuruluşlarının himayesine bırakılan, desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları tarafından yanlarına alınabilecek özellikleri taşıyan çocuklar, b) Ekonomik yoksunluk nedeniyle haklarında korunma/tedbir kararı alınarak Kuruma ait bir sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilmesi talep edilen ve kendilerine sosyal ve ekonomik destek sağlanamaması durumunda Kuruma ait sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilmesi zorunlu görülen, ancak korunma/tedbir kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destekle ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar, c) Koruma/tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle yetiştirme yurtlarından ayrılan, bir iş ve meslek sahibi olamayan gençler, d) Sosyal ve/veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup; korunmaya, bakıma ve yardıma ihtiyacı olan, sosyal çevrelerinden uzaklaşmadan evlerinde yaşamlarını sürdürmek isteyen ve 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve KimsesizTürk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan yararlanamayan 60 yaşını doldurmuş ve 65 yaşını doldurmamış yaşlılar, e) Korunma kararı olmamakla birlikte maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen ilköğretim ve orta öğretimdeki öğrenciler, f) Tabii afetler nedeniyle muhtaç duruma düşen aileler veya yakınlarını kaybederek kimsesiz ve korunmasız kalmış kişiler, g) Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar, hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan kişiler.’’ yararlandırılır. Korunmaya muhtaç çocukların, ailelerinin yanında yaşamlarını sürdürmeleri temel hedef olup; bu hizmetlerden öncelikle (a) ve (b) bentlerinde sayılan korunmaya muhtaç çocuklar yararlandırılır.
buzhan
buzhan  - 18 Mart 2012 cevapladı
Politika-Devlet kategorisindeki diğer sorular
400.99
Misafir  - 08 Eylül 2021 sordu
2 Cevap
Türkçe nin kısaltması
Misafir  - 22 Mayıs 2021 sordu
4 Cevap
Dünya kaç metredir ?
Misafir  - 12 Nisan 2021 sordu
7 Cevap
en az 3m gerek
Misafir  - 28 Mart 2021 sordu
4 Cevap
karşılama nerenin
Misafir  - 22 Ocak 2021 sordu
1 Cevap