CEVAPLAR

zeynedemir

Tanrı mineralde uyudu, Bitkide düş kurdu, Hayvanda uyandı, İnsanda kendini buldu. Ömer Hayyam bu şiirinde reenkarnasyondan mı bahsediyor acaba?

zeynedemir 25 Aralık 2012 sordu
CEVAPLA
CEVAPLAR
'Ben de cansız varlıkken öldüm, yetişip gelişen bitki oldum; bitkiyken öldüm, hayvan biçiminde tezahür ettim. Hayvanlıktan geçip öldüm, insan oldum; öyleyse ölmekten korkmak niye? Hiç daha kötüye dönüştüğüm, alçaldığım görüldü mü?'(Mevlana Celaleddin Rumi) "Ete kemiğe büründüm,Yunus olarak göründüm" Her dem yeni doğarız,bizden kim usanası."(Yunus Emre) Anladığımız üzere tasavvuf ekolünde reenkarnasyon fikri yer alıyor. benim kişisel görüşüm ise şu şekilde; ister tekamül diyelim ister başka isimler takalım, Allah'a ulaşma yolu sonsuz bir yoldur. çünkü Allah'ın kendisi sonsuzdur ve tekamülün sonsuz olduğu düşünülürse ömür denen şu kısacık zamanda bu yolculuğu bitirmek olanaksızdır. Günümüzün ünlü İlahiyatçılarımızdan bir kısmına göre Kur'an'da reenkarnasyondan bahis var der bir kısmı yok der.Var diyenler reenkarnasyon çağrışımını bazı ayetlere bağlıyorlar. Şöyleki; İsra. 98 -...Çünkü ayetlerimizi inkâr ettiler ve şöyle dediler: "Biz bir kemik yığını olduktan, un ufak hale geldikten sonra mı, sahi bundan sonra mı yeni bir yaratılışla dirileceğiz?" Ra'd. 5 - Eğer şaşıyorsan, esas şaşılacak olan onların (inançsızların) şu sözüdür : "Biz toprak olunca mı ve gerçekten mi yeni bir yaratılış içinde bulunacağız?" Bunlar Rablerini inkâr edenlerdir.(*) (*)Bu ayette, o devirde Hz. Muhammed'e karşı çıkan Araplar muhatap alınmakta ve "toprak olduktan (yani öldükten) sonra yeni bir yaratılış içine girileceğine" dair verilen bilgiye direnip bu gerçeği inkâr edenlerin, Allah'ı da inkâr etmiş olacakları belirtilmektedir. Müminun. 37 – (inanmayanların sözleri) "Hayat, şu dünya hayatımızdan başkası değildir. Ölürüz yaşarız ama biz tekrar diriltilecek değiliz." Nahl. 38 - Yeminlerinin tüm gücüyle, "Allah ölen kimseyi diriltmez'' diye Allah'a yemin ettiler. Hayır, öyle değil. Öleni diriltmek O'nun üzerinde hak bir vaattir, fakat insanların pek çoğu bilmezler. Nahl. 39 - Diriltecek ki, onlara ihtilafa düştükleri şeyi açık seçik göstersin ve inkâra sapanlar kendilerinin yalancılar olduklarını bilsinler. Bakara suresi – 28. ayet, insanın fiziksel dünyaya tinsel dünyadan geldiğini, ancak bir önceki dünya yaşamının sonunda ölmüş olduğunu belirtmek için ölme-dirilme sıralamasını özellikle ölümden başlatmıştır ; "Allah'a nasıl nankörlük ediyorsunuz?! Siz ölülerdiniz, O sizi diriltti. Sizi yine öldürecek ve sonra diriltecektir. Nihayet O'na döndürüleceksiniz." 28. ayette insanın özellikle birbiri arkasından ritmik bir doğum ve ölüm çemberinden geçtiği belirgindir. Eğer bu ayette sadece bir kerelik bir yaratılış veya ilk başlangıç yaratılışı anlatılmak istenseydi , ''Allah sizi yoktan var etti ölecek ve ona döndürüleceksiniz'' gibi bir açıklama yeterli olurdu. Ölümden başlayıp, birbiri ardından "sizi diriltti - öldürecek - diriltecek ve sonunda O'na döndürüleceksiniz" şeklinde bir ifadeyle, insanın dünyaya birçok kere gelip-gitmesi' durumuna dikkat çekilmek istenmiştir. Bakara -28. ayetten başka ayetlerde de bu konu anlatılmak istenirken, açıklamaya daima önce insanın ölü halinden başlanması daha sonra diriltmeye geçilmesi tesadüfî değildir. Yunus. 31-...Kim çıkartıyor ölüden diriyi ve kim çıkartıyor diriden ölüyü? Kim çekip çeviriyor iş ve oluşu? Ali İmran. 27 - "geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü diriden çıkarırsın. Dilediğini hesapsızca rızıklandırırsın. Abese. 21- Sonra öldürdü onu, kabre koydurdu. 22 - Sonra 'dilediği zaman diriltip' 'ortaya çıkardı onu'. Yunus.31, Ali İmran.27 ve Abese. 21. 22. ayetlerde görüldüğü gibi burada ilk defa yaratılan bir insandan bahsedilmesi söz konusu değildir (insan, dünyadaki varoluşuna çoktan başlamıştır ve artık birbiri ardından ölümler ve dirilmeler deneyimlemektedir). Ve ölümünden hemen sonra bir atlama yapıp doğrudan kıyamet günündeki son buluşmaya değinilmemiştir. Bu ayetlerde özellikle zaten ölü olan bir insanın diriltilmesinden başlanmıştır. Mantıken bir insanın ölü halinde olabilmesi için önceden de diri olması, yani dünyada evvelce yaşamış biri olması gerekir. Bu ayetlerde ve diğer pek çok ayette açıklamaya hep ölü olan bir insanın diriltilmesinden başlanmış olması da tesadüfî değildir. Abese 21. ve 22. ayetlere daha dikkatli baktığımızda da yaşamakta olan bir insanın zamanı gelince canının alındığını, gömüldüğünü ve sonra o insanın reenkarne olması için en uygun zaman gelince ("sonra dilediği zaman diriltip") tekrar bir dünya yaşamına gönderildiğini görmekteyiz. ("diriltip ortaya çıkardı onu"). Bu ayeti, Vakıa süresi. 61. ayet ("Yerinize diğer benzerlerinizi getireceğiz ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden oluşturacağız") ve En-am süresi 133. (..."Dilerse sizi ortadan kaldırır ve sizi bir başka topluluğun soyunda vücuda getirdiği gibi ardından da dilediğini sizin yerinize getirir") ayetleriyle beraber incelediğimizde; insanın canının alınacağı (ölüm kapısından geçeceği) ve sonra ileriki bir zamanda başka bir yerde ve değişik bir toplumda Allah'ın bildiği doğrultusunda yeniden bedenlendirileceği anlaşılmaktadır. İnsanın deneyimlediği bu ritmik gelip-gitme işleminin dünyanın sonunda yaşanacak olan kıyamet gününden daha farklı bir durum olduğu açıkça görülmektedir.(Bu arada özür mesajımı almadın galiba.soruma cevabın yanlışlıkla beğenmedim oldu, 10 papel harcayıp açıklama yaptım ama okumadın herhalde ki sen de kalktın aynen mukabele ettin oysa ben aslında senin cevabını beğenmiştim.Bazen böyle yanlışlıklar oluyor alışırsıun sende.))
yumak7667
yumak7667  - 25 Aralık 2012 cevapladı
Reenkarnasyon gibi bir safsatadan değil ALLAH'ın her yerde hazır ve nazır olduğunundan bahsediyor.
charshi_yasaga.karshi
charshi_yasaga.karshi  - 25 Aralık 2012 cevapladı
Astroloji-Parapsikoloji kategorisindeki diğer sorular
Kaplan et mi yer ot mu
Misafir  - 06 Kasım 2021 sordu
1 Cevap
afrodisias doğal mı
Misafir  - 23 Ekim 2021 sordu
0 Cevap
Akrep burcu ne ypmalı
Misafir  - 23 Ekim 2021 sordu
2 Cevap
Boktur
Misafir  - 15 Eylül 2021 sordu
1 Cevap
reereer
Misafir  - 07 Temmuz 2021 sordu
1 Cevap
e: rere
NAPİYİM
Misafir  - 06 Temmuz 2021 sordu
1 Cevap
annemizin
Misafir  - 04 Haziran 2021 sordu
2 Cevap
e: kardes
Yaz mevsimin ayları kaç
Misafir  - 27 Mayıs 2021 sordu
9 Cevap
12375*25
Misafir  - 08 Mayıs 2021 sordu
2 Cevap
e: jjjj