CEVAPLAR

xmen3429

Tezsiz Yüksek Lisans nedir?

xmen3429 11 Haziran 2012 sordu
CEVAPLA
CEVAPLAR
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tezsiz Yüksek Lisans Nedir? Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere 2’ye ayrılır. Aralarında belli farklar olmakla birlikte temelde akademisyen olmayı amaçlayanların tercihleri tezli yüksek lisans iken iş hayatında avantaj elde etmek için diğer bir deyişle akademisyen olma dışındaki amaçlar için tercih edilen yüksek lisans türü de tezsiz yüksek lisans eğitimidir. Bununla birlikte akademisyen olma hedefi olmadığı halde tezli yüksek lisans eğitimini tercih eden iş dünyası çalışanları olduğu gibi, akademisyen olmayı amaçlayıp tezsiz yüksek lisans tercihi yapanlar da olabilir. Bu konuda kesin çizgiler yoktur ancak akademisyen olmayı tercih edenlerin tezli yüksek lisans yapmaları önerilmektedir. Amaç ve Kapsam Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programını tercih edenler çoğunlukla iş dünyasından gelenler olduğu için dersler genelde ikinci öğretim olarak uygulanır. Tezsiz yüksek lisans programları toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders ile bitirme projesi dersinden oluşur. Bitirme projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, bitirme projesinin alındığı yarıyılda projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Üniversitenin ilgili senatosu tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, (lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla), lisans derslerinden seçilebilir. Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz. Danışman Atanması Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Danışman atanmasında bazen öğrencilere de seçme şansı tanınmaktadır. (bkz: Lisanüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği) Süre Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. İlgili yönetmelikler uyarınca başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir. (bkz: Lisanüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği) www.yukseklisans.com.tr | Tezsiz Yüksek Lisans Yüksek Lisans Diploması Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir. Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki (ABD) programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur. Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları Üniversitelerin tezli yüksek lisans başvuru tarihleri ile tezsiz yüksek lisans başvuru tarihleri genelde birbirinden farklı zamanlarda olmaktadır. Bazı üniversitelerde tezli yüksek lisans başvuruları mayıs haziran aylarında iken aynı üniversitenin tezsiz yüksek lisans başvuruları ağustos eylül aylarında yapılabiliyor. Başvuru tarihlerini kaçırmamak için başvuru yapmak istediğiniz enstitülerin sayfalarını sık sık ziyaret ediniz. Tezsiz yüksek lisans başvurularının tezli yüksek lisans başvurularından temelde bir farkı bulunmamaktadır. Tezli programlara yapılan başvurularda olduğu gibi istenen ALES puanına ve diğer kriterlere sahip olarak başvurunuzu yaparsınız ve eğer varsa bilim sınavı, mülakat gibi sınavlara girer ve kabul edilirseniz kesin kayıt belgeleriyle birlikte kayıt yaptırarak eğitiminize başlarsınız. Tezsiz Yüksek Lisans Veren Üniversiteler Aslında “tezsiz yüksek lisans veren üniversite” diye bir durum söz konusu değildir. Bir çok üniversitenin tezsiz yüksek lisans programı ya da programları vardır. Bazı üniversitelerde az sayıda iken bazılarında daha fazla sayıda tezsiz yüksek lisans programı olabilir. Örnek vermek gerekirse Marmara Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi, Yönetim Organizasyon, İktisat, Sinema gibi onlarca sayıda ve farklı alanda tezsiz yüksek lisans programı varken Sakarya Üniversitesi’nde Bilişim Teknolojileri, Mühendislik Yönetimi, İşletme gibi bir kaç alanda tezsiz yüksek lisans programı verilmektedir. Hem devlet hem de vakıf üniversiteleri tezsiz yüksek lisans programları veriyorlar.
sui_generissss
sui_generissss  - 20 Aralık 2012 cevapladı
Eğitim kategorisindeki diğer sorular
faktoriyel sorular
Misafir  - 17 dakika önce sordu
0 Cevap
savaşın zıt anlamı
Misafir  - 28 dakika önce sordu
0 Cevap
2deste kaç tane
Misafir  - 16 Eylül 2021 sordu
1 Cevap
e: turkce
8 tl kac kuruş
Misafir  - 14 Eylül 2021 sordu
3 Cevap
Haşarı ne demek
Misafir  - 14 Eylül 2021 sordu
0 Cevap
(-16) ( 20) (-9)
Misafir  - 13 Eylül 2021 sordu
1 Cevap