HABER

CHP, 25 Kasım eylemini sordu

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’ya, 25 Kasım 2009’da kamu çalışanlarının 1 günlük iş bırakma eylemi nedeniyle kaç kişi hakkında soruşturma açıldığını sordu.

İnce Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, kamu çalışanlarının 25 Kasım 2009’da bir günlük iş bırakma eylemi yaptığını hatırlattı. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’ya, iş bırakma eylemine katılan kamu çalışanı sayısını soran İnce, şu soruları yöneltti:

“Eylem nedeniyle soruşturma açılan personel sayısı kaçtır? Eylem nedeniyle soruşturma açılıp ceza verilen personel sayısı kaçtır? Bilindiği gibi bu cezalar 1 gün mazeretsiz olarak göreve gelmemekten dolayı verilmektedir. Oysaki konu ile ilgili Danıştay kararlarında çalışanın sendikasının aldığı karar doğrultusunda göreve gelmemesi mazeret olarak kabul görmektedir. 25 Kasım 2009 tarihinde sendikasının kararı doğrultusunda göreve gelmeyen personellere ceza verilmesinin hukuki gerekçesi nedir? Tüm bu kargaşa ortamını ortadan kaldırmak adına bakanlığınızca hukuki bir değerlendirme yapılarak konunun muhatabı olan yöneticileri uyarmayı düşünüyor musunuz? Konu ile ilgili olarak ülke genelinde birlik sağlanması adına bir çalışmanız var mıdır? Bir hukukçu olarak eylemin hukuk kuralları içerisinde yapılmış bir eylem olarak mı yoksa cezai işlem uygulanması gereken bir eylem olarak mı görüyorsunuz?“

İnce, Bakan Çubukçu’ya yönelttiği bir başka soru önergesinde de 2003-2009 yılları arasında sınava dayalı olmadan yapılan Şube müdürü atamalarını sordu. İnce, “Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 25 (1) (c ) hükmünde yer alan Şube Müdürü ibaresinin Danıştay tarafından durdurulduğu doğru mudur? Bu madde kapsamında yapılan Şube Müdürü ataması sayısı kaçtır? Danıştay Sınav esası dışında yapılan atamaların hukuksuz olduğuna hükmettiğine göre sınavsız yapılan atamalar geri alınacak mıdır?“ sorularını yöneltti.

ANKA

Geri Dön