CHP’den Alevi-Bektaşilik Enstitüsü teklifi

CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, Gazi Üniversitesi’nde rektörlüğe bağlı Alevilik-Bektaşilik Araştırma Enstitüsü’nün kurulmasını öngören teklifi TBMM Başkanlığı’na sundu.

CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, TBMM Başkanlığı’na, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni sundu. Teklif; Gazi Üniversitesi’nde rektörlüğe bağlı Alevilik-Bektaşilik Araştırma Enstitüsü’nün kurulmasını öngörüyor.

Türkiye’de, Alevilik-Bektaşilik kültür ve öğretisinin işlevlerini koruyup geliştirmesini sağlayacak, gelişen ve değişen toplum koşullarına göre oluşan sorunlarını çözecek, ilgi ve ihtiyaca cevap verecek yeterli akademik altyapı mevcut olmadığına işaret eden Ateş, “Bu nedenle; Alevilik-Bektaşiliğin işleyen yapılarını, süreçlerini ortaya koyacak, dinî, sosyal ve kültürel yaşamdaki etkisini inceleyecek, tarihsel, güncel perspektiflerini belgeleyip değerlendirecek bir araştırma enstitüsünün kurulması zorunlu hale gelmiştir” dedi.

-TEKLİF NE GETİRİYOR-

Teklifin gerekçesinde kurulacak Enstitü ile Alevilik-Bektaşiliğin ortaya çıkışı, gelişmesi ve günümüzdeki konumu hakkında analiz ve değerlendirmeler yapılacağı belirtilerek, şöyle denildi:

“Ülkemizdeki Alevilik-Bektaşilik kültürüne yönelik araştırma ve incelemeler yapılabilecek.

Ülkemizin yakın çevresinde ve diğer ülkelerde bu kültürün etkileşimlerinin ve ağlarının ortaya çıkarılması sağlanacak.

Bu önemli kültürün her düzeyde öğrenilmesi için gerekli organizasyon ve süreçlerin hazırlanması olanağı yaratılacak.

İnanç önderlerine, akademisyenlere, ilgili sivil toplum örgütlerine, bu kültürü öğrenmek isteyen bireylere araştırma, eğitim ve danışmanlık düzeyinde hizmet verilecek.

Alevi-Bektaşi inanç önderlerinin, halk ozanlarının, konuya vakıf diğer uzmanların görüş ve düşünceleri derlenecek ve gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacak.

Her düzeyde eğitim ihtiyacının karşılanması için, yüksek lisans ve doktora gibi lisans-üstü programlar dâhil olmak üzere, üçüncü (lise sonrası eğitim) düzey ve üstü eğitim-öğretim ve kurslar gerçekleştirilecek.

Alevilik-Bektaşilik konusunda çalışmalar yapan diğer akademik ve bilimsel kurumlarla ve ilgili sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılacak, ortak çalışma platformu içinde, etkin ve verimli bir çalışma ortamı sağlanacaktır.

Gazi Üniversitesinde Kurulu olan Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, bu enstitümüz için önemli bir alt yapı oluşturmaktadır.”

-AKP’DEN DESTEK BEKLİYOR-

CHP’li Ateş, AKP’nin bu enstitünün kurulmasına vereceği desteğin, hükümetin Alevi açılımı adı altında yürüttüğü çalışmalardaki samimiyeti açısından da önemli bir gösterge olacağına dikkat çekti.

ANKA