CHP'li Özel'den TBMM Başkanı Şentop'a başvuru

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, soru önergelerine bakanlar tarafından tatminkar yanıt verilmemesinin denetim yetkisini içeriksizleştirdiğini ve bu konuda Meclis Başkanı'na sorumluluk düştüğünü belirtti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yaptığı başvuruda, soru önergelerine bakanlar tarafından tatminkar yanıt verilmemesinin denetim yetkisini içeriksizleştirdiğini ve bu konuda Meclis Başkanı'na sorumluluk düştüğünü belirtti.

Özel, başvurusunda, yazılı soru önergesinin, yasama organının, yürütmeyi denetlemesine yönelik en etkili yollardan biri olduğunu ifade etti.

Denetleme yetkisinin kullanılması ve soru önergelerinin yanıtlanmasının, kuvvetler ayrılığı ilkesiyle de doğrudan bağlantılı olduğuna dikkati çeken Özel, kuvvetler ayrılığının belirgin olduğu dönemlerde yürütme organının, yasama organından gelen önergeleri dikkate alma ve yanıtlama oranının yükseldiğine dikkati çekti. Özel, yürütme organının, yasama ve yargı üzerinde vesayet odağı haline geldiği dönemlerde ise bu önergelerin yanıtlanma ve dikkate alınma sıklığının düştüğünü belirtti.

"AK Parti iktidarında, yazılı soru önergelerinin yanıtlanma oranında önceki iktidarlara kıyasla ciddi bir düşüş yaşandığını" ileri süren Özel, bakanların önergelere verdiği yanıtların, soruyu soran milletvekilini ve dolayısıyla kamuoyunu bilgilendirme noktasında önemli bir işlev gördüğüne işaret etti.

Özgür Özel, başvurusunda şunları kaydetti:

"Önergelerin ciddiyetle yanıtlanması, Başkanlığınızı yürüttüğünüz TBMM'nin itibarı açısından da önemli bir konu olup, önergelere zamanında yanıt verilmemesi TBMM CHP Grup Başkanlığı ya da önergelere ciddiyetten uzak yanıtlar verilmesi noktasında Başkanlığınıza bir sorumluluk da yüklemektedir. Tarafımızın 'rejime kasteden anayasa değişikliği' olarak nitelediği ancak yasama organı ile yürütme organı arasındaki ayrımın daha da belirginleşeceğine yönelik AK Parti ile MHP tarafından propagandası yürütülen anayasa değişikliği, yapılan propagandanın aksine kuvvetler ayrılığını belirginleştirmemiş, aksine bakanların milletvekillerinden gelen soru önergelerine yanıt verme oranının daha da azalmasına, TBMM'deki yasama tekelinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görev yapan danışmanlar ile bakanlık bürokrasisi tarafından paylaşılmasına, buralarda hazırlanan kanuni düzenlemelerin, muvazaa ile milletvekillerine imzalatılarak kanun teklifi haline getirildiği kuvvetler birliğine dönüşen bir rejim yaratmıştır."

- "Kişisel bir husumet olarak görüyor"

CHP'li Özel, "özellikle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, önergelerin içeriğiyle ilgisi olmayan, anlamsız, önergenin sorulma maksadına uygun olmayacak yanıtlar verdiğini" öne sürerek, "Anlaşılıyor ki kendisi bütçe görüşmeleri sırasında kamuoyu önünde cereyan eden tartışmayı, kişisel bir husumet olarak görerek, yapması gereken kamu görevini ihmal etmektedir." ifadesini kullandı.

Soru önergelerindeki esas amacın, soruya zamanında ve tatminkar cevap alabilmek olduğuna işaret eden Özel, soru önergelerinin aynı zamanda bakanlara istenilen soruya istenildiği kadar yanıt verme hakkı da tanıdığını anlattı.

Özel, "Önergelere gereğince yanıt vermeyen bakanlar, kamu görevini ihmal etmektedir. Soru önergesi, anayasada tanımlanan ve millet adına kullanılan bir denetim yetkisidir. Bu yetkinin içeriksizleştirilme çabalarına karşı en büyük sorumluluk yasama organının başkanı sıfatıyla size düşmektedir." değerlendirmesinde bulundu.