Çukurca

Çukurca

Çukurca, Türkiye’nin en doğusundaki Hakkari ilinin 3 ilçesinden biridir. Hakkari’nin yönetim merkezi de Çukurca’dır. Urartuların ilk yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Çukurca tarihte Abbasiler ve Selçukluların hakimiyeti altında olan bölge Osmanlı Döneminde Hakkari beyliğine bağlı idi. I. Dünya Savaş'ında Ruslar ve Nasturi'ler Çukurca'yı tahrip etmişlerdir. Musul sorunu ile önem kazanan Çukurca, 1926 yılında Ankara Antlaşması ile Türkiye toprakları içine alınmıştır. İlçe oluşu 1953 ılında çıkartılan kanun ile olmuştur. 2015 verilerine göre nüfusu 17 bindir.

Çukurca Haberleri