HABER

Cuma suresi okunuşu: Cuma suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

Cuma Suresi Kuran'ı Kerim'deki en faziletli surelerden biridir. Kuran'ı Kerim'in 62. suresidir. 11 ayetten oluşan Cuma suresi okunuşu nasıldır? İsmini 9. ayette geçen "elCumu'a" kelimesinden alan Cuma suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı nedir? Cuma Suresinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in peygamber olarak gönderilişi anlatılmaktadır. Cuma suresi meali ve tefsiri ile ilgili detayları sizler için bir araya getirdik.

Cuma suresi okunuşu: Cuma suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

İçindekiler

 • Cuma Suresi Arapça Okunuşu
 • Cuma Suresi Anlamı
 • Cuma Suresi Faydaları
 • Cuma Suresi Tefsiri
 • Cuma Suresi Fazileti
 • Cuma Suresi Kaçıncı Cüzde Yer Alır?
 • Cuma Suresi Kaçıncı Sayfada Yer Alır?
 • Cuma Suresi Hangi Surede Yer Alır?
 • Cuma Suresi Kaç Ayet?
 • Cuma Suresi Nerede İndirilmiştir?
 • Cuma Suresi Neden İndirilmiştir?
 • Cuma Ne Demek?
 • Cuma Suresi Ne Zaman Okunur?
 • Cuma Suresi Ne İçin Okunur?
 • Cuma Suresi Abdestsiz Okunur mu?
 • Cuma Suresi Nasıl Ezberlenir?
 • Rüyada Cuma Suresi Okumak Ne Anlama Gelir?

Cuma Suresi Medine döneminde inmiştir. Kuran'ı Kerim'in 28. cüzünde yer alır. Cuma Suresinde Hz. Muhammed'in peygamber olarak gönderilişi, Yahudilerin Allah'ın dininden ayrılmaları ve Cuma namazı ile ilgili konulara yer verilmektedir. Cuma Suresine dair bilgi edinmek isterseniz bu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. Bu yazımızda Cuma Suresi anlamı, okunuşu, fazileti ve daha fazlasını sizler için bir araya getirdik.

Cuma Suresi Arapça Okunuşu

En doğru telaffuz için Arapça yazılışının okunması tavsiye edilir. Fakat Arapça bilmeyenler Cuma Suresi Türkçe okunuşunu tercih edebilirler.

 1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi.
 2. Huvelleziy be'ase fiyl'ummiyyiyne resulen minhum yetlu 'aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu'allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.
 3. Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel'aziyzulhakiymu.
 4. Zalike fadlullahi yu'tiyhi men yeşa'u vallahu zulfadlil'azıymi.
 5. Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi'se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.
 6. Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze'amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.
 7. Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu 'aliymun bizzalimiyne.
 8. Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila 'alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta'melune.
 9. Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu'ati fes'av ila zikrillahi ve zerulbey'a zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemune.
 10. Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl'ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le'allekum tuflihune.
 11. Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma 'ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.

Cuma Suresi Anlamı

Cuma Suresi mealini bilmek son derece önemlidir. Cuma Suresinde Hz. Muhammed'in Allah tarafından peygamber olarak gönderilmesi anlatılmaktadır. Ayrıca Yahudilerin Allah'ın dininden ayrılmalarına ve Cuma namazıyla ilgili bilgilere de yer verilmektedir. Genel olarak diğer namazlarla ilgili bilgilere de değinilmektedir. Cuma Suresi Türkçe mealine ek olarak fazileti ve tefsirinin de okunması tavsiye edilir.

 1. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder.
 2. O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.
 3. (Allah o peygamberi) onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 4. İşte bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
 5. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
 6. De ki: "Ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, (bunda da) samimi iseniz haydi ölümü isteyin!"
 7. Ama onlar, daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir.
 8. De ki: "Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir."
 9. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.
 10. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.
 11. (Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır."

Cuma Suresi Faydaları

Cuma Suresi okumak çok faydalıdır. Surenin fayda ve faziletleri saymakla bitmez. Cuma Suresi özellikle cuma günü okunması tavsiye edilen sureler arasındadır.

 • Peygamber Efendimiz Cuma Suresini okuyan kişiye, Müslüman bir şehirde Cuma namazına gelen ve gelmeyenlerin sayısınca sevap verileceğini buyurmuştur.

 • Cuma Suresini günde 3, 5 veya 7 kez okuyanların kısmetleri açılır. Allah Teala en kısa zamanda okuduğu ve devam ettiği Cuma Suresi hürmetine o kuluna kısa zamanda evlenmeyi nasip eder.

 • Cuma Suresini dargın olan eşler 3 veya 7 kez okursa araları düzelir. Aralarındaki soğukluk Allah'ın izni ile ortadan kaybolur. Birbirlerine karşı muhabbetleri artar.

 • Cuma Suresini okumaya devam edenler şeytandan ve vesveselerinden korunur.

 • Cuma Suresinin 4. ayeti bir yere asıldığında o yer bereketlenir. Allah Teala o yeri bütün felaketlerden korur.

Cuma Suresi Tefsiri

Cuma Suresinin tefsirini okumanın önemi büyüktür. Surenin altında yatan gizli manaları anlamak için tefsirinin okunması tavsiye edilir.

Cuma Suresi Fazileti

Cuma Suresi ile ilgili kaynaklarda şu bilgilere yer verilmektedir:

 • Resulullah (Sav) buyurdu ki: "Cuma Suresini okuyan kişiye, Müslüman şehirlerden bir şehirde Cuma namazına gelen ve gelmeyenlerin sayısının on katı sevap verilir."
 • Peygamber Efendimiz Cuma Suresinin de içinde bulunduğu Müsebbihat surelerini uyumadan önce okurdu.
 • Cuma Suresi fazileti evlilik düşünen kişilere de umut ışığı olmaktadır. Sureyi gün içinde 3, 5 ya da 7 kez okuyan kimsenin kısmeti açılır.

Cuma Suresi Kaçıncı Cüzde Yer Alır?

Cuma Suresi Kuran'ı Kerim'in 28. cüzünde yer almaktadır.

Cuma Suresi Kaçıncı Sayfada Yer Alır?

Cuma Suresi Kuran'ı Kerim'in 552. sayfasında başlayıp 553. sayfasında bitmektedir.

Cuma Suresi Hangi Surede Yer Alır?

Cuma Suresi, tek başına ayrı bir suredir. Farklı bir surenin içerisinde yer almaz. Fakat Müsebbihat Sureleri adı verilen sure grubunda yer alır.

Cuma Suresi Kaç Ayet?

Cuma Suresi toplam 11 ayetten oluşmaktadır.

Cuma Suresi Nerede İndirilmiştir?

Cuma Suresi Saf Suresinden sonra, Fetih Suresinden önce Medine'de indirilmiştir.

Cuma Suresi Neden İndirilmiştir?

Cuma Suresinin iniş sebebi suredeki 11. ayet ile açıklanır. "Onlar bir ticaret ya da bir oyun ve eğlence gördükleri zaman ona akın ettiler ve seni ayakta bıraktılar." Kaynaklarda verilen bilgilere göre, Hz. Peygamber bir cuma günü hutbe okurken dışarıdan gürültüler ve davul sesleri duyulur. Bu gürültü kervanların geliş sesiydi. Bu seslerin üzerine birçok sahabi mescidi terk edip seslere doğru gittiler. Mescitte 12 kişi kaldılar ve bu durum Hz. Peygamberi çok üzdü. Bu kervan Şam tarafından geliyordu. O yıl Medine'de çok büyük bir kıtlık vardı. Kervan zahire ve yiyecek taşıyordu. Bu kervanın Dihye el-Kelbi'ye ait olduğu rivayet edilse de ayetin Cabir bin Abdullah'ın kervanı hakkında indiği belirtilmektedir.

Cuma Ne Demek?

Cuma kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Toplanma, bir araya gelme, toplu dostluk anlamlarına gelmektedir. Bir terim olarak perşembe ile cumartesi günü arasındaki günün adıdır. Aynı zamanda cuma günü öğle vaktinde kılınan iki rekat namazın adıdır. Cuma gününe, Müslümanların ibadet için camide toplanmaları sebebiyle bu isim verilmiştir. Cuma Suresi adını 9. ayette geçen "elCumu'a" kelimesinden almıştır. Surenin 9. ayeti şöyledir: "İnananlar, cuma günü namaz için çağrıldığımız zaman Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilmiş olun ki, bu size alışverişten daha hayırlıdır."

Cuma Suresi Ne Zaman Okunur?

Cuma Suresinin cuma günü okunması tavsiye edilir. Cuma Suresi gün içinde 3, 5 veya 7 kez okunabilir. Eşler arasında dargınlık ve küslük yaşandığında okunabilir. Evlilik için Cuma Suresi okuyanlar da vardır. Sureyi okuyanların Allah Teala'nın izni ile kısmeti açılır.

Cuma Suresi Ne İçin Okunur?

Cuma Suresi kapalı kısmetlerin açılması için, dargın olan eşlerin aralarının düzelmesi için, şeytanın vesveselerinden korunmak için, her türlü felaketten kurtulmak için ve Allah'ın rızasını kazanmak için okunabilir.

Cuma Suresi Abdestsiz Okunur mu?

Cuma Suresi abdestsiz bir şekilde ezbere okunabilir. Abdestsiz okunmasında bir sakınca yoktur. Eğer Kuran'ı Kerim üzerinden okunacak ise abdest alınması gerekmektedir.

Cuma Suresi Nasıl Ezberlenir?

Cuma Suresi toplam 11 ayetten oluşmaktadır. Sure her bir ayet 3 kez tekrar edilerek ezberlenebilir. En son surenin tamamı birkaç kez tekrar edilirse ezber pekiştirilmiş olur. Sureyi sesli olarak dinlemek de kolayca ezberlenmesine yardımcı olur.

Rüyada Cuma Suresi Okumak Ne Anlama Gelir?

Rüyada Cuma Suresi okuduğunu görmek, tüccar biri için kar ve kazancının artmasına, memur için maaşına zam yapılacağına işaret eder. Cuma Suresinin tamamını ya da bir parçasını okumak, rüya sahibinin cuma namazına gelenlerin sevabı gibi sevap kazanacağı anlamına gelir. Ayrıca rüya sahibinin güzel bir ilişkiye başlayacağına işaret eder. Rüya sahibinin kalben rahatlayacağı ve feraha ereceği anlamına gelir. Bekar bir kimse için hayırlı kısmetin çıkacağına işaret eder. Bir başka rivayete göre sorunsuz bir hayata ve mutlu olmaya işarettir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön