Cumhurbaşkanı Gül, 2 kanunu onayladı

ANKARA (ANKA) – Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Gül, 5744 sayılı, "Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 5745 sayılı "375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi. Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Uzman Jandarma Okulu'nu başarı ile bitirenler, 6 ay süre ile stajyer olarak görevbaşı eğitimine tabi tutulmak üzere kura ile atanacaklar. Aynı düzenlemeye göre sağlık durumu, idari, asayiş ve diğer zorunlu sebepler dışında atandıkları görev yerlerinde asgari 2 yıl kalmayanlar, yeniden atamaya tabi tutulmayacak.

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre 5 yıllık hizmet süresini dolduran memurlara görev tazminatı verilmesini düzenleyen, ancak bugüne kadar hiç uygulanmayan hüküm yürürlükten kaldırılıyor. Kaldırılması öngörülen hüküm, "En az beş hizmet yılını dolduranlara, 10.000 (on bin) gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenmesini" düzenliyor.

1989 yılında çıkarılan KHK ile memurlara verilmesi öngörülen, "Görev tazminatı", "Kapsamı geniş tutulduğu" gerekçesiyle memurlara hiç ödenmemişti.