HABER

Cumhurbaşkanı Gül'e 'veto' mektubu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB) TBMM Genel Kurulu'ndan geçen Yargı Reformu'nu Meclis'e geri göndermesi için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e mektup gönderdi.

Mektupta söz konusu düzenlemenin muhalefet partilerinden onay almadığı bu nedenle bir reform olarak değerlendirilemeyeceği vurgusu yapıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı'nın imzası ile 6110 Sayılı Yasaya ilişkin Cumhurbaşkanı Gül'e görüşlerini ilettikleri mektupta söz konusu yasanın toplumda tartışmayı sağlamadan TBMM‘ne sevk edilerek kabul edildiği, bu yasa ile Yargıtay ve Danıştay‘ın üye sayısının bu kurumların tarihinde görülmemiş bir sayıda arttırıldığı kaydedildi. "Öncelikle bu acelenin nedeni anlaşılamamıştır" denilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Yasa tasarısı, ilgili tarafların ve toplumun tartışmasına ve gerekli olgunluğa ulaşmasına gerek duyulmadan hızla komisyonlardan geçirilerek yasalaştırılmıştır. Bu yöntemin demokratik esaslarla örtüşmediği açıktır. Demokratik yöntem ve araçların işletilmediği durumlarda yapılan işe "reform" denilemeyeceğini de tarihsel deneyler ortaya koymuştur. Yalnızca iktidar milletvekillerinin desteğini arkasına alan bu girişime "yargı reformu" denilemez. Kaldı ki, her gün Yargıtay ve Danıştay Başkanlarının azarlandığı ülkemizde, 6110 sayılı Yasa‘nın "iş yükünün" azaltılmasına yönelik gerekçeye toplumun ikna olması olası değildir. Toplumun bir kesimi bunu "darbe" olarak, diğer kesimi ise "yargıyı da ele geçirdik" olarak algılayacaktır. Yargı üzerinden toplumda meydana gelmiş olan bu kutuplaşma, endişe verici boyutlara ulaşmıştır.Yargıdaki iş yükünün azaltılması gerekçesiyle Yasa‘nın kabul edildiğini ileri sürenlerin, bu gerekçeye kendilerinin de inanmadığı kanısındayız. Çünkü Adalet Bakanı‘nın iş yükünün nereden kaynaklandığını tespit etmesi için Ankara Adliyesi‘ne gidip koridorları gezmesi dahi yeterlidir. Savcı ve hâkimlerin onur kırıcı bir biçimde küçücük odalarda ikişer üçer kişi oturduğu ve dosyalardan kişilerin görünmediği bir ortamda, ilk derece mahkemelerinin iş yükü temyiz mahkemelerinin daire sayısı artırılarak çözülemez. Çözüm ilk derece mahkemelerinden başlamalıdır. Öncelikle, eğitimde düşen kalitenin yükseltilmesi, adliye binalarının, hâkim, savcı, yardımcı personelin sayısının yetersizliği giderilmeli, insanca çalışma ortamının yoksunluğundan kaynaklanan sorunlar ortadan kaldırılmalıdır. İş yükünün ilk derece mahkemelerindeki ve soruşturma evresindeki yapısal sorunlardan kaynaklandığı göz ardı edilerek, yüksek mahkemelerin üye sayılarının bu şekilde arttırılması, yargıdaki kronikleşmiş sorunları çözmeyecek, tam aksine derinleştirecektir. Bu çerçevede, yüksek yargıda içtihat birliği de bozulacaktır."

-'TBMM'YE GÖNDERİN' İSTEĞİ-

TMMOB'un mektubunda toplumun acil ihtiyacı ve beklentisinin, gerçek ihtiyaçlara yanıt verecek sorunların en aza indirgendiği ve iktidarlara göre değil, yargı bağımsızlığının, adil yargılanma ve hukukun üstünlüğünün her koşul ve düzeyde kendini hissettirdiği güvenceli bir sistemin oluşturulması olduğu dile getirildi. Mektupta, "Bu sebeplerle, toplumun huzuru, ülkemizin geleceği açısından yasayı bir kez daha görüşülmek üzere TBMM‘ne göndermenizi; iktidar ve muhalefet partileriyle ve örgütlü tüm toplum katmanlarıyla tartışılarak, uzlaşıya dayalı ve çözüm üreten bir ortamın yaratılmasının yolunu açmanızı arz ederiz" denildi.

ANKA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön