HABER

“Cumhurbaşkanı Kanunu Tasarısı” komisyonda

“Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı” TBMM Komisyonu'nda.

ANKARA (ANKA) – Cumhurbaşkanlığı seçimlerini düzenleyen Kanun Tasarısı TBMM Anayasa Komisyonu tarafından görüşülerek üyelerin oybirliği ile Alt Komisyona havale edildi.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanun Tasarısıyla; seçmen tabanının genişletilmesi, demokratik katılımın daha çok sağlanması, yönetenleri belirleme sürecine halkın doğrudan katılımı gibi amaçlar gözetilerek düzenlendiğini söyledi. Ergin, “bugüne kadar Türkiye'de yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde yaşanan tüm sıkıntılara bakıldığında, böyle bir yöntemin daha doğru olacağı kanaati bizi bu noktaya götürmüştü” dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu başkanlığında Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı’nı görüşmek üzere toplandı.

Toplantıda tasarı hakkında bilgi veren Adalet Bakanı Ergin, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı'nın, seçmen tabanının genişletilmesi, demokratik katılımın daha çok sağlanması, yönetenleri belirleme sürecine halkın doğrudan katılımı gibi amaçlar gözetilerek düzenlendiğini söyledi.

Anayasanın 101 ve 102. maddesinde yapılan yeniliklerle birlikte, bu maddelerin uygulamasını gösterir Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasasına ihtiyaç olduğunu belirten Ergin, tasarının bu ihtiyacı karşılamak üzere hazırlandığını ifade etti.

Düzenlemenin, seçmen tabanının genişletilmesi, demokratik katılımın daha çok sağlanması, yönetenleri belirleme sürecine halkın doğrudan katılımı gibi amaçlar gözetilerek yapıldığına dikkat çeken Ergin, “Yine bugüne kadar Türkiye'de yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde yaşanan tüm sıkıntılara bakıldığında, böyle bir yöntemin daha doğru olacağı kanaati bizi bu noktaya götürmüştü” dedi.

-MHP'NİN GÖRÜŞÜ OLUMSUZ-

Tasarının geneli üzerinde söz alan MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin her zaman tartışmalara neden olduğunu ifade etti. Bal, Anayasa değişikliği konusunda MHP'nin, partilerin üzerinde uzlaşacağı maddelerin yeni seçilecek parlamento tarafından değiştirilmesi önerisini hatırlatarak, bu bakış açısıyla tasarının tümüne karşı olduklarını söyledi.

Bal, son günlerde gündemde tartışılan anayasa değişikliğine de değinerek, “Bu tartışmalar gündemdeyken, Cumhurbaşkanını temsili dışında tüm yetkileri anayasadan çıkarılmalıdır. Bunu da halk bilerek bu şekilde cumhurbaşkanını seçmelidir. Tasarı değişmelidir. Siyasi tartışmaları ve düşünceleri bir tarafa bırakarak, gerçek Türkiye gündemine dönmek gerekir” diye konuştu.

-KART'IN DEĞERLENDİRMESİ-

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart da, tasarıyla, yürütmeye seçimle iki siyasi otorite getirildiğini öne sürerek, bu iki ayrı yapılanmanın ne parlamenter ne yarı başkanlık ne de başkanlık sistemlerine uymadığını savundu. Kart, “Yeni bir sistem hediye etmeyi başardınız. En üst düzeyde bir fetret dönemi yaratılıyor” dedi. Komisyonda muhalefet partilerine mensup milletvekilleri de sık sık anayasa değişikliğine ilişkin eleştirilerini dile getirdiler.

-BAKANIN ELEŞTİRİLERE YANITI-

Eleştiriler üzerine söz alan Bakan Ergin, 1982 Anayasası üzerine yapılan eleştirileri de hatırlatarak, “Değiştirilemez maddelerin dışında bu anayasa değişmelidir. 2002’den bu yana parlamentodayız. Ancak, uzlaşı komisyonu çağrıları sonuçsuz kaldı. AKP’nin ısrarlı talepleri oldu. Bu parlamento anayasa değiştirmeye muktedirdir.” diye konuştu.

Geri Dön