HABER

Cumhurbaşkanı Kararı

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca, ödediği katma değer vergisi esas alınarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na red ve iade yapılmasına ilişkin kararın yürürlüğe konulması kararlaştırıldı

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca, ödediği katma değer vergisi esas alınarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na red ve iade yapılmasına ilişkin kararın, yürürlüğe konulması kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında, Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, aylık dönemler itibariyle ödenen katma değer vergisi esas alınarak yapılacak iadelerin izlenmesi amacıyla, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca Türkiye'de kurulu bir bankada ayrı bir hesap açılacak. İade edilecek tutar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca içinde bulunulan yılın ilgili ayında beyan edilip ödenen katma değer vergisinden, bir önceki yılın aynı ayında beyan edilip ödenen katma değer vergisi tutarının Orta Vadeli Programda ilgili yıl için belirlenen nominal ekonomik büyüme tahmini oranında arttırılması sonucu bulunan tutarın çıkarılmasından sonra kalan tutar olacak.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, ilgili aya ilişkin süresinde verdiği katma değer beyannamesine göre tahakkuk eden katma değer vergisini ödedikten sonra yapacağı hesaplama sonucu iade edilecek tutar çıkması halinde, vergi dairesine dilekçeyle iade talebinde bulunacak. İadesi talep edilen tutar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın talep dilekçesine istinaden vergi dairesince de doğruluğu tespit edildikten sonra, açılan banka hesabına ilgili ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde düzeltme fişi ile red ve iade edilecek.

Açılan banka hesabına vergi dairesi tarafından aktarılan tutarlar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca ilgili kanunda belirtilen yatırım ve işletme gideri kapsamında kullanılacak, yatırım ve işletme giderleri tutarına dahil edilecek. İade edilen tutarın amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde tutar, iade talebine esas vergilendirme dönemine ilişkin katma değer vergisi olarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığı adına vergi ziyanı cezası kesilerek, vergilendirilecek ve gecikme faizi hesaplanacak. Hesapta toplanan kaynağın, belirlenen amaca uygun kullanılıp kullanılmadığının tespiti için en az yılda 1 Hazine ve Maliye Bakanlığınca denetim yapılacak.

Geri Dön