Güncel

Yeni sistemle hedef verimli yönetim güçlü koordinasyon

"Dev ekonomi, dijital dönüşüm, bilimsel atılım, sosyal devlet ve lider ülke" anlayışıyla oluşturulan "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" ile Türkiye'nin, Cumhuriyetin 100. yılında küresel güç olma yolunda yeniden şahlanması hedefleniyor - Yeni yönetim modeliyle etkin bir koordinasyon için bakanlıklar birleştirilerek bakanlık sayısı 26'dan 16'ya indirilecek, yetki karmaşasının önüne geçilecek - Birleştirilen bakanlıklar yeni bir isimle yapılandırılırken, bazı bakanlıkların ise isimleri değişecek - Yeni kurulacak 9 kurulla politika önerileri geliştirilecek, bilimden sağlık ve gıda politikalarına kadar stratejik ve uzun vadeli vizyonlar oluşturulacak - Doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olacak 4 ofis, insan kaynağının etkin ve verimli kullanımı, dijital dönüşüm ve hizmet kalitesinin artırılması ile Türkiye'nin yatırım alanında cazibe merkezi haline getirilmesi ve yeni finansal enstrümanların geliştirilmesinde rol oynayacak - Aralarında Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Savunma Sanayiinin de bulunduğu Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklarla güçlü koordinasyon ve verimli yönetim sağlanacak - Oluşturulacak Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile bütçe planlaması ve yönetimi daha verimli hale getirilecek, bütçe performansı yakından izlenecek - Kurulacak İletişim Başkanlığı ile güçlü ve kapsayıcı iletişim sağlanacak, geleneksel ve yeni iletişim kanalları aktif bir şekilde kullanılarak yalan haber ve algı operasyonları engellenecek

Güncel

"Cumhurbaşkanlığı Sistemi"nin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından detaylarını paylaştığı yeni sisteme göre, etkin bir koordinasyon için bakanlıklar birleştirilerek, bakanlık sayısı 26'dan 16'ya çekilecek - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilerek "Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" adıyla yeniden yapılandırılacak - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı da "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı" adıyla tek çatı altında toplanacak - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı ise "Ticaret Bakanlığı" adıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı da "Tarım ve Orman Bakanlığı" adı altında birleştirilecek - Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı da birleştirilerek, dış politikada daha etkili, uluslararası gelişmelerde daha etkin bir yapı sağlanacak - Yeni sistemde Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu adıyla 9 kurul oluşturulacak - Doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışacak Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi adlarıyla 4 ofis kurulacak