HABER

Danıştay, MEB genelgesinin yürütmesini durdurdu

Danıştay, Türk Eğitim-Sen'in açtığı davada, okul müdürlüklerinin boş ilan edilip edilmeyeceği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve valiliklere takdir yetkisi tanıyan genelgenin yürütmesini durdurdu.

Danıştay, MEB genelgesinin yürütmesini durdurdu

Türk Eğitim-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, MEB'in 25 Temmuz 2006 tarihli genelgesi ile müdürlüğü boş olan okulların duyuruya çıkarılıp çıkarılamayacağı yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığı ile valiliklere tanındığı belirtildi.

Hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı ve "adam kayırmacılığa" yol açacağı gerekçesiyle Danıştaya dava açıldığı belirtilen açıklamada, davayı görüşen Danıştay 12. Dairesinin genelgenin "Bu çerçevede eğitim kurumu müdürlüğünü vekaleten yürütenlerin bu göreve vekalet ettikleri süreler zorunlu çalışmaya esas süre içinde mütalaa edilmeyeceğinden, müdürlüğü vekaleten yürütülen eğitim kurumlarının zorunlu yer değiştirme kapsamında boş ilan edilip edilmeyeceği atamaya yetkili makamların takdirinde olacaktır" hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar verdiği bildirildi.

Açıklamaya göre, kararın gerekçesinde şu görüşlere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığının genelgesi ile valiliklere veya Bakanlığa, boş ilan edilecek okul müdürlükleri için herhangi bir değerlendirme kriteri ortaya konulmaksızın doğrudan takdir yetkisi tanınması nesnelliği ortadan kaldırmakta, hangi okulların müdürlüklerinin boş ilan edilip edilmeyeceğini subjektif değerlendirmelere bırakmakta, idari belirliliği ve şeffaflığı ortadan kaldırmakta olup bu durumda bireyler arası eşitliği ortadan kaldırabilecek olması ve idare karşısında bireylerin hukuki güvenliğini ortadan kaldırması yönüyle hukuka aykırılık oluşturmaktadır."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön