HABER

"Danıştay yetkisini aşıyor"

"Danıştay yetkisini aşıyor"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, Danıştay'ın zorunlu din dersi kararına siyasetçi olarak tepkisinin olmadığını ancak hukukçu olarak Danıştay'ın aldığı kararın anayasal olarak yetki sınırını aşması anlamına geldiğini söyledi.

Eğitimciler Anayasa'daki değişikliği bekliyor

Zorunlu din dersleri derhal kaldırılsın

Anayasa'nın 24. maddesinde din ve ahlak dersinin mecburi olduğunun kaydedildiğini belirten Fırat "Danıştay'ın anayasayı denetleme yetkisi yok, ancak idari karar alabilir" dedi. Bu konuda AİHM'nin bir kararı olduğunu anımsatan Fırat, Türkiye'de AİHM'nin aldığı kararı uygulayacak organın da Danıştay değil, Anayasa Mahkemesi olduğunu ifade etti.

İŞTE DANIŞTAY'IN KARARI

Danıştay 8. Dairesi, "ilk ve ortaöğretim kurumlarında verilen din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin bu içeriği ile zorunlu tutulmasını hukuka aykırı" buldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir veli, ilköğretim okulu 4. sınıf öğrencisi olan çocuğunun, zorunlu din dersi eğitiminden muaf tutulması yönündeki 12 Temmuz 2005 tarihli başvurusunun, cevap verilmeyerek reddine ilişkin İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle dava açmıştı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, çocuğunun zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulması gerektiği görüşüyle işlemi iptal etmişti.

İstanbul Valiliği, İdare Mahkemesi kararını temyiz ederek, bozulmasını istedi. Temyiz istemini görüşen Danıştay 8. Dairesi, Valiliğin istemini reddederek, İstanbul 5. İdare Mahkemesi kararını oy birliğiyle onadı. Danıştay 8. Dairesi, aynı yöndeki bir başka davayı da karara bağladı. Danıştay 8. Dairesinin, iki davaya ilişkin kararlarının ortak gerekçesinde, şöyle denildi: "Anayasa'nın 24. maddesinde, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretiminin zorunlu olduğunun belirtilmesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında verilen öğretimin adının din kültürü ve ahlak bilgisi olmasına rağmen, içerik olarak din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi olarak kabul edilemeyeceği açık olduğundan ve din eğitiminin de ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlı olması karşısında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin bu içeriği ile zorunlu tutulmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır."

Geri Dön