Danıştay'dan petkim ihalesine vize

ANKARA (İHA) - Danıştay, Petkim'in yüzde 51 oranındaki kamu hissesinin blok olarak satılmak suretiyle ihaleye çıkarılmasına ilişkin ihale oluru kararı ile ihale koşullarını belirleyen ihale şartnamesinin iptal istemini reddetti.

Danıştay 13. Dairesi, Petkim Petro Kimya Holding A.Ş.'nin yüzde 51 oranındaki kamu hissesinin blok olarak satılmak suretiyle ihaleye çıkarılmasına ilişkin, ihale oluru kararı ile ihale koşullarını belirleyen ihale şartnamesinin iptal istemini reddetti. Petrol-İş Sendikası, Petkim'in yüzde 51 oranındaki kamu hissesinin blok olarak satılmak suretiyle ihaleye çıkarılmasına ilişkin Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın ihale oluru kararı ile bu karar ekinde yer alan ve ihale koşullarını belirleyen
ihale şartnamesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı. Davayı esastan görüşerek karar sağlayan daire iptal istemini oy birliğiyle reddetti.

Petrol-İş Sendikası, kararı temyiz ederse dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na gidecek. Danıştay 13. Dairesi, daha önce de Petkim'in yüzde 51'lik kamu hissesinin özelleştirilmesine, satışın blok satış yoluyla gerçekleştirilmesine ilişkin 8 Şubat 2007 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptal istemini oy birliğiyle reddetmişti.