Darülaceze belediyeye devrediliyor

Ankara (AA)- TBMM İçişleri Komisyonu, Darülaceze kurumunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı, özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz müdürlük olarak yeniden düzenleyen yasa tasarısını kabul etti.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut'un başkanlığında toplanan Komisyonda, 22. Dönemde Genel Kurulda görüşülemediği için kadük olan ve bu dönem Hükümet tarafından yenilenen; 1895'de kurulan, 1924'de İstanbul Belediyesine devredilen, 1999'da Danıştay kararıyla İçişleri Bakanlığına bağlanan Darülaceze'nin yönetim yapısı, hizmet ve gelirlerini düzenleyen tasarı görüşüldü. Komisyonda, Darülaceze Müessesesi Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı kabul edildi.

Buna göre, Darülaceze kurumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı, özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz müdürlük olacak.

Darülaceze, bugüne kadar olduğu gibi İstanbul il sınırları içinde yerleşmiş vatandaşlara, belli koşullarda hizmet verecek.

Darülaceze, genel kurul, yönetim kurulu, danışma kurulu ve müessese müdürlüğü organlarından oluşacak.

Genel Kurulunu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin oluşturacağı Darülaceze'nin Müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının onayıyla atanacak ve görevden alınacak.

Yönetim kurulu, 5 kişiden oluşacak, Belediye Başkanı da başkanı olacak.Danışma kurulu, 30 kişiyi geçmemek üzere, sivil toplum örgütleri, vakıf ve derneklerin temsilcileri ile İstanbul'da vergi rekortmeni olanlardan oluşturulacak. Kurulda yer alanlar, gönüllü olarak görev yapacaklar, hizmetlerinin karşılığında herhangi bir ücret talep edemeyecekler.

Darülaceze'de, Devlet Memurları Kanunu ve Belediye Kanunu hükümlerine göre personel çalıştırılacak.

Darülaceze Müessesesi Müdürlüğünün gelirleri; büyükşehir belediye bütçesinden ayrılacak pay, belediyeye bağlı kuruluşların bütçelerinden yüzde 1'den az olmamak üzere ayrılacak paylar ve belediyenin yüzde 50 ortağı olduğu şirketlerin yıllık gelirlerinden yüzde 1 pay ile kuruma ait taşınır veya taşınmazlardan elde edilecek her türlü gelirler, kuruma yapılan bağışlar ve işletme gelirlerinden oluşacak.

Kuruma ait taşınır ve taşınmazlar, Müdürlüğün amaç ve hizmetleri dışında kullanılamayacak.