HABER

Demirtaş'ın bireysel başvurusu

- Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın bireysel başvurusunu, "niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden" Anayasa Mahkemesi Genel Kuruluna sevk etti

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bireysel başvurusunu, "niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden" Anayasa Mahkemesi Genel Kuruluna sevk etti.

Demirtaş, hakkında uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, tutuklamaya konu suçlamaların ifade özgürlüğü ve siyasi faaliyet kapsamındaki eylemlere ilişkin olması ve tutukluluk nedeniyle milletvekilliği görevinin yerine getirilememesi nedenleriyle haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkin bireysel başvuruda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, Demirtaş'ın bireysel başvurusunu, kabul edilebilirlik ve esas yönünden inceledi. İkinci Bölümün yaptığı toplantıda, "başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Genel Kurula sevki"ne karar verildi.

Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28. maddesinin üçüncü fıkrası, "Bölümlerden birinin görülmekte olan bir başvuruya ilişkin olarak vereceği karar, bölümlerin önceden vermiş olduğu bir kararla çelişecekse ya da konunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görülürse ilgili bölüm dosyadan el çekebilir. Bölüm başkanı başvuruyu Genel Kurul önüne götürmek üzere başkana iletir." hükmünü içeriyor.

Bu karar gereğince, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bireysel başvuruyu daha sonra ele alacak.

(AA)

Geri Dön