HABER

“Demokratik açılım” süreci hız kazandı

Hükümetin, 21 başlık adı altında başlattığı “Demokratik Açılım” sürecinde “orta vade” olarak adlandırılan yasal düzenlemeler hız kazandı.

Hükümetin, 21 başlık adı altında başlattığı “Demokratik Açılım” sürecinde “orta vade” olarak adlandırılan yasal düzenlemeleri hayata geçiriyor. Aralarında yasal düzenlemelerin de olduğu 21 maddelik açılım faaliyetlerine hız verildi.

Hükümet, açılım yasaları için düğmeye bastı. Demokratik Açılımı "kısa (süreç), orta (yasalar), uzun (yapılanların hayata geçirilmesi)" vade olarak tanımlayan hükümet, açılım sürecinde orta vadeyi hayata geçiriyor. Kamuoyunda "Taş Atan Çocuklar" olarak bilinen açılımın ilk yasası sokak eylemlerinin ardından rafa kaldırılırken, İnsan Haklarını ve Ayrımcılığı Önleme Kurulu ve İşkenceyi Önleme Sözleşmesinin Ek Protokolü açılımın Meclis gündemine önümüzdeki günlerde gelecek tasarıları arasında yer alıyor.

Hükümetin 21 maddelik açılım faaliyetleri arasında yasal düzenlemeler ve yönetmelikler var. Bunlar arasında ekonomik önlemler ve kaybedilen hakların geri verilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor. Yapılacak düzenlemeler şöyle:

-ÜNİTER DEVLETE AYKIRI OLMAYACAK-

Atılacak tüm adımlar Anayasa’nın ilk 3 maddesinde çizilen çerçeve içinde kalacak. Üniter yapıya aykırı hiçbir değişiklik açılım kapsamında yer almayacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dilinin Türkçe olduğu ve alfabesinin 29 harften oluştuğuna ilişkin Anayasal ve yasal düzenlemeler korunacak. İsteyen herkes anadilde kurs alabilecek.

-TAŞ ATAN ÇOCUKLAR-

Açılım sürecinin en somut adımlarından biri olan ancak, sokaklarda yaşanan gerilimin ardından bir süre rafa kaldırılan, kamuoyunda taş atan çocuklar olarak bilinen tasarı TBMM Adalet Komisyonu’nda bekliyor.

Tasarı; terör suçuna bulaşmış 18 yaşından küçük çocukların yargılamaları çocuk mahkemelerinde yapılması öngörülürken, ancak, ceza artırımına gidilmiyor.

-GÜVENLİK MÜSTEŞARLIĞI’NIN KURULMASI –

TBMM Gele Kurulu'nda bekleyen ve Terörle mücadeleye yönelik hazırlanan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nın kurulmasına ilişkin tasarı da Ocak ayının yasal düzenlemeleri arasında yer alacak. Tasarı, müsteşarlığa bağlı bir Terörler Mücadele Koordinasyon Kurulu oluşturulması ve kurulun, terörle mücadele politikaları oluşturmasını öngörüyor. Kurul aynı zamanda stratejik çalışma yapacak, başkanlığını İçişleri Bakanlığı üstlenecek.

-BM İŞKENCEYLE MÜCADELE EK PROTOKOLÜ-

Meclis Dışişleri Komisyonu’nda bekleyen ve önümüzdeki günlerde gündeme alınacak yasal düzenlemeler arasında yer alıyor.Bir yıl içinde Ulusal Önleme Kurulu oluşturulacak. Bu kurul, daha çok sivillerden oluşacak. Kurulun tüm cezaevleri ile karakolları inceleme hakkı olacak. Protokolün Meclis'te onaylanmasıyla birlikte, uluslararası denetim de devreye girecek. İşkence iddialarına karşı karakollar, cezaevleri Birleşmiş Milletler işkence önleme alt komitesi tarafından da incelenebilecek.

-İNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞI –

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı yeniden yapılandırılacak. Bağımsızlığı esas olacak. Başkanlık, sivillerin çoğunlukta yer aldığı insan hakları kuruluna dönüştürülecek. Meclis'e sevk edilelecek tasarılar arasında yer alan, Güvenlik güçlerine yönelik başta insan hakları ihlalleri olmak üzere tüm iddialar bu mekanizma içinde değerlendirilecek.

-AYRIMCILIK KOMİSYONU –

Ayrımcılık Komisyonu'nun kurulmasıyla ayrımcılıkla ilgili her hangi bir şikâyeti olan bu komisyona rahatlıkla başvurabilecek. Düzenleme ayrıca kurula özellikle işkenceye yönelik şikâyetlerin incelenip sonuçlanması, insan hakları alanındaki gelişmeleri takip etmesi gibi görev ve sorumluluklar yüklenecek.

-BAĞIMSIZ ŞİKAYET KOMİSYONU –

Bağımsız Kolluk Şikâyet Mekanizması oluşturulacak. Bu mekanizma, bir yandan işkence ve kötü muamelenin önlenmesine, diğer yandan da güvenlik güçlerinin haksız yere yıpratılmasının engellenmesine hizmet edecek.

-FARKLI İSİMLERİN KONULMASI-

Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ilçelerin ve semt adlarını ve isimleri değiştirilen yerleşim birimlerine yerel talep olması halinde mevzuat hükümlerine uygun olarak eski isimlerin verilmesine ilişkin çalışmalar da yürütülüyor. Doğu ve Güneydoğu’da adı sonradan Türkçeye çevrilen yerleşim yerlerine eski isimlerini kullanma izni verilecek. Diğer etnik gruplar talepte bulunmaları halinde kendi dillerindeki yerleşim yerlerinin adlarını kullanabilecek.

-DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN FAALİYETLERİ, KURAN’I KERİMİN KÜRTÇE MEALİ-

Diyanet İşleri Başkanlığı Kürtçe Kuran-ı Kerim çalışmalarını kısa sürede tamamlayacak. Kuran-Kerim’in Kürtçe meali çevrilecek.Bölgedeki vekil imam uygulamalarına son verilecek. Bölgeye gönüllü ve kadrolu imamlar gönderilecek.

-ÖZEL TV’LERDE DEĞİŞİK LEHÇELERDE 24 SAAT YAYIN : KÜRTÇE YAYINA YENİ DÜZEN-

RTÜK Yasası’nda yapılacak değişiklikle Kürtçe yayınlarla ilgili yeni düzenlemeler yapılacak. Özel televizyon ve radyoların, 24 saat Kürtçe yayın yapabilecek.

-KÖYE DÖNÜŞ PROJELERİ HIZ KAZANACAK-

Köye dönmek isteyenler teşvik edilecek. Terörden doğan zararların karşılanmasına yönelik sorunlar kısa sürede giderilecek. Güvenlik nedeniyle boşaltılan köyler yeniden canlandırılacak.

-CEZAEVLERİNDE KÜRTÇE KONUŞMA-

Cezaevindeki Kürtçe konuşma yasağı kaldırılıyor. En son Kurban Bayramı’nda uygulanan düzenleme bundan sonra Kürtçe konuşma serbest olacak. Cezaevlerinde Kürt kökenliler, Türkçe bilmediğini beyan etmek yeterli sayılacak.

-GAP TAMAMLANACAK-

GAP Projesi 2012 yılına kadar tamamlanacak. 2 milyon kişiye istihdam yaratılacak. Bölgedeki işsizliğin giderilmesi için özel teşvikler getirilecek.

-SİYASİ PARTİLERE KÜRTÇE PROPAGANDA YAPMA HAKKI-

Siyasi partilerin anadilde propaganda yapmasına imkân verilecek. Siyasi Partiler Kanunu’nun, ‘Azınlık Yaratılmasının Önlenmesi’ başlıklı maddesi değiştirilecek. Bu maddedeki, ‘propaganda ve mitinglerde, pankart ve levhalarda, broşür ve beyannamelerde plaklar ve ses görüntü bantlarında Türkçeden başka dil kullanılamayacağı’ hükmü değiştirilecek. Çifte dil kullanmanın yolu açılacak.

-VATANDAŞLIKTAN ÇIKMAYA DÜZEN-

12 Eylül darbesinde Avrupa’ya kaçan ve Türk vatandaşlığından çıkmış kişilerin yeniden vatandaşlığa dönüşü sağlanacak.

-YENİ VATANDAŞLIK HAKKI VERİLECEK-

Teröre bulaşmadığı ve silahlı eylemlere karışmadığı tespit edilen Kürt kökenli vatandaşlara İçişleri Bakanlığı’nın önerisiyle yeniden vatandaşlık hakkı verilecek.

-BELEDİYELER GÜÇLENECEK-

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi sağlanacak. Merkezi yönetimin birçok yetkisi yerel yönetimlere devredilecek, ancak bu üniter devlet yapısını zedelemeyecek bir boyutta tutulacak. Halen TBMM’de bulunan Yerel Yönetimler Reformu bu gözle yeniden elden geçirilecek.

-KÜRTÇE KURSA DÜZEN-

Yasa değiştirilecek. Kürtçe kurs merkezleri birçok dilde eğitim verebilecek.

-ENSTİTÜ KURULACAK-

Artuklu ve Dicle Üniversiteleri bünyesinde Kürt Dili ve Edebiyatı ile Kürdoloji Enstitüsü kurulacak. Kürt tarihi ile ilgili araştırmalar yapacak birimler de oluşturulacak. Bu konuda üniversite sayısı artırılacak.

-SEÇMELİ DERS ÇALIŞMASI-

Milli Eğitim Bakanlığı müfredat değişikliğine giderek, İngilizce, Almanca gibi Kürtçeyi de seçmeli derslerden biri haline getirecek.

-HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE KÜRTÇE-

Kürtçe öğrenmek isteyen vatandaşlara Halk Eğitim Merkezlerinde Kürtçe okuma yazma kursları açılacak. (ANKA)

Geri Dön