HABER

Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ve Merkezi Yönetmeliği

"Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ve Merkezi Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı - Yönetmelikle, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından bilgileri toplamak, bilgi koordinasyonunu sağlamak üzere oluşturulan Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ile Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezinin yapısı, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları belirlendi - Merkez, gerektiğinde Cumhurbaşkanlığı Harekat Merkezine dönüştürülecek

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından bilgileri toplamak, bilgi koordinasyonunu sağlamak üzere oluşturulan Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ile Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezinin yapısı, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları belirlendi.

"Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ve Merkezi Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurul, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının başkanlığında, bakanlar tarafından belirlenecek bakan yardımcıları ile merkezde temsilcisi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının en üst yöneticileri ve Güvenlik İşleri Genel Müdüründen oluşacak.

Kurulun görev ve yetkileri arasında, merkezin işleyişini izlemek ve değerlendirmek, merkeze düzenli, kesintisiz, hızlı ve güvenilir bilgi akışının sağlanması için gerekli tedbirleri almak, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında bilgi koordinasyonunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesini sağlayacak ilkeler belirlemek ve kararlar almak bulunuyor.

Yılda en az iki defa toplanacak kurulu, İdari İşler Başkanı gerekli gördüğünde de toplantıya çağırabilecek.

- Cumhurbaşkanlığı Harekat Merkezine dönüştürülebilecek

Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünden görevlendirilen daire başkanının sevk ve idare edeceği merkez, gerektiğinde Cumhurbaşkanlığı Harekat Merkezine dönüştürülecek.

Merkez, yurt içinde ve dışında meydana gelen siyasi, ekonomik, askeri, sağlık, güvenlik ve benzeri alanlar ile acil durumlara ilişkin tüm gelişmeleri takip etmek ve önemli görülenlerin arzını sağlayacak.

Düzenli, kesintisiz, hızlı ve güvenilir bilgi akışı sağlayacak merkezde bulunan her türlü donanım, bilgi sistemleri ile araç ve gerecin faal halde bulundurulması sağlanacak.

Merkeze gelen ve merkezden giden her türlü bilgi ve evrakın gizlilik derecesine uygun olarak kaydı tutulacak, uygun şekilde muhafaza edilecek.

Merkez ile bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşları arasındaki haberleşmenin emniyetli, süratli ve güvenilir bir şekilde sağlanması için gerekli tedbirler alınacak.

Yönetmelikte bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşları ile temsilcilerin görev ve sorumlulukları da yer aldı.

Merkez, tam zamanlı, kesintisiz ve günün 24 saatinde devamlılık gösterecek şekilde çalışacak.

Geri Dön