HABER

Dinleme kararında yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dinleme kararıyla ilgili 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının, ''kanun yararına'' bozulması istemiyle Yargıtay'a götürülmesi için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

ANKARA (A.A) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun, kendisine ve derneğe ait telefonların ve bilgisayar yazışmalarının, dinlenip izlendiği şikayetiyle ilgili olarak MİT, Emniyet ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) görevlileri hakkında verilen ''takipsizlik'' kararını kaldıran Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının, ''kanun yararına'' bozulması istemiyle Yargıtay'a götürülmesi için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

Cumhuriyet Savcısı Harun Kodalak tarafından hazırlanan başvuru dilekçesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 12 Mart 2009 tarihli ''kovuşturmaya yer olmadığına'' dair kararında; şikayetçi Eminağaoğlu'nun talebi doğrultusunda, TİB'de yapılacak tespitlerin yasal sakıncalarının gerekçeleriyle anlatılmasına rağmen, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 3 Ağustos 2009 tarihli tahkikatın genişletilmesi kararında ise Başsavcılıkça belirtilen gerekçelerin hiçbirinin değerlendirilmediği gibi mahkemenin de hiçbir gerekçe sunmadığı kaydedildi.

''Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, tam bir kesinlik ifade etmeyen bir gerekçeyle Başsavcılığın vermiş olduğu takipsizlik kararının kaldırıldığı'' ifade edilen dilekçede, mahkemenin söz konusu kararının ''bir çok yönden usul ve yasaya aykırı olduğu'' savunuldu.

Dilekçede, ''Öncelikle bir kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kaldırılıp dava açılmasına karar verildiğinde, karar içeriğinde hangi şüpheli ya da şüphelilerin, hangi eylem ya da eylemlerinin, ne surette hangi suçu ya da suçları oluşturduğunun belirtilmesi gerekli iken Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında bu esaslara göre belirlenmiş hiçbir şüpheli ismi, eylemi ve suç ismi belirtilmemiştir. Karar bu yönüyle tamamen belirsiz ifadeler içermektedir'' denildi.

Yargıtay Birinci Başkanlığının telefonunun dinlendiğine dair iddiaların ise bu soruşturmanın konusu olmamasına rağmen, mahkemenin kaldırma kararına gerekçe gösterildiği anımsatılan dilekçede, ''Bu gerekçe, bu anlamda yerinde değildir. Yargıtay Birinci Başkanlığının telefonlarının dinlendiğine dair iddialar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca halen ayrı bir soruşturma konusu olarak araştırılmaktadır'' görüşüne yer verildi.

Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinin, tahkikatın genişletilmesine dair kararından sonra yapılan keşif ve bilirkişi raporunda Eminağaoğlu'nun iddialarına ilişkin hiçbir delil elde edilemediği kaydedilen dilekçede, şikayetçi Eminağaoğlu'nun ''önleme dinlemesi'' şeklinde verilmiş mahkeme kararlarına istinaden dinlenmediği ve izlenmediğinin, bu soruşturma sonucunda açıkça tespit edildiği belirtildi.

-''SUÇLU EYLEMİ BİLDİRMEMİŞTİR''-

Dilekçede, şunlar kaydedildi:

''Kanımızca 5397 sayılı Yasa kapsamında, MİT ve Emniyet görevlilerince özel yetkili mahkemelerden alınan kararlara istinaden yapılan işlemler suç teşkil etmemekle birlikte şikayetçinin aksini iddia ettiği bu hususlarda hiçbir delil elde edilememiştir. Yine şikayetçinin CMK'nın 135. ve devamı maddelerine göre ilgili mahkemelerden alınan kararlara istinaden yapılan dinleme ve izleme faaliyetlerine dair ise önceden bilinen bir şikayetine ve itirazına rastlanılmamıştır.

O halde toplanan tüm delillerin değerlendirilmesinde ortada suç oluşturan ve kamu davasının açılmasını gerektiren hiçbir eylem, mahkemece değerlendirilmesi gereken hiçbir delil, dolayısıyla hiçbir suçlu bulunmadığı açıktır. Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi bu sebeple kaldırma kararında muğlak ifadeler kullanıp Başsavcılığa hiçbir şüpheli ismi, suç ismi ve suçlu eylemi bildirmemiştir.''

MİT ve Emniyetin, önleme dinlemesi talep etmeleri ve alınan mahkeme kararlarına istinaden bu konuda yaptıkları çalışmaların adli görevin dışında idari nitelikli olduğu vurgulanan dilekçede, bu hususlarda öncelikle söz konusu kuruluşların ilgili kanunları uyarınca soruşturma izni talep edilmesi gerekirken, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ''doğrudan dava açılmasına'' karar vermesinin, soruşturma iznine dair kuralı göz ardı ettiği ileri sürüldü.

Anayasa'nın 141. maddesindeki ''...bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır...'' şeklindeki hükmü hatırlatılan dilekçede, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, soruşturmanın genişletilmesine dair kararında hiçbir gerekçe gösterilmediği ve kararın bu yönüyle Anayasa'ya açıkça aykırı olduğu savunuldu.

Dilekçede, söz konusu nedenlerle Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının, ''kanun yararına'' bozulması istemiyle Yargıtay'a başvurulması talep edildi.

Geri Dön