HABER

Dış Türkler Başkanlığı kuruluyor

Hükümet, yurt dışında yaşayan Türklerle ilgili “Dış Türkler Başkanlığı” kuruyor.

ANKARA (ANKA) - Yurt dışında yaşayan Türklerle ilgili her türlü faaliyet Devlet Bakanlığı bünyesinde toplanırken, diğer bakanlıklarla koordineli çalışılacak. Hükümetin “Dış Türkler Başkanlığının” kurulmasına ilişkin hazırladığı tasarının önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması bekleniyor.

ANKA’nın edindiği bilgiye göre, Hükümet yurt dışında yaşayan Türklerle ilgili kuracağı “Dış Türkler Başkanlığını” tek bir Devlet Bakanlığına bağlayacak. Tüm bakanlıklar ise koordineli çalışacak. Kurulacak olan başkanlık Diyanette sorumlu Devlet Bakanı Faruk Çelik’e bağlı olarak çalışacak. Bakanlık, diğer bakanlıklarla da koordineli olacak.

Meclis’e sunulması beklenen tasarıyla, Devlet Bakanlığı, bakanlar kurulu kararıyla soydaş ve akraba toplulukları ile ilgili işlerde koordinatör olarak görev alacak.

Tasarıyla, kurulacak başkanlık, “THINK THANK” kuruluşu olarak hizmet verecek. İlgili bakanın başkanlığında ilgili tüm kurum temsilcilerinin katılımı ile kararlarını alacak. Yurt dışında yaşayan Türklerin bazı durumlarda ortak karar almaları sağlanacak.

-TİKA’NIN YETERSİZLİĞİ

ANKA’nın elde ettiği bilgilere göre, tasarının hazırlanış amacının, böyle bir başkanlığın kurulmasında TİKA’nın yeterince etkin olmadığı neden oldu. TİKA kanalıyla, soydaş ve akraba toplulukları ülkelerinde, planlı bir hedefe yönelik çalışmadan ziyade kişisel inisiyatiflerle çalışmaların yürütüldüğü ve son dönemdeki BM Güvenlik Konseyi’ndeki üyelik için yapılan çalışmaların, bir istisnası olarak görüldüğü de örnek gösterildi.

Aynı birimin Balkanlarda yapılan siyasi çalışmalarda rol alması, onun teknik ve kalkınma yardımı yapan konumunu yaraladığı ve uluslararası saygınlığına zarar verdiği ve TİKA ile diğer kurumların yapacağı çalışmalarda, siyasi kararlara ve yönlendirmeye ihtiyaç duyulduğu için “Dış Türkler Başkanlığı” nın kurulması gerektiği görüşü ağırlık kazandı.

-DIŞ TÜRKLER BAŞKANLIĞI’NIN KURULMASINDA HEDEFLENENLER-

Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılan tasarıda kurulmak istenen başkanlığın hedefleri ise şöyle sıralandı:

-Yabancı öğrenci projelerinin hayata geçirilmesi

-Yurt dışında lobicilik çalışmalarını güçlendirecek olan bu ve bu gibi projelerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmesine devam edilecek. Ancak bu konudaki politikalar, Dış Türkler Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak kurullar kanalıyla belirlenecek

-Kurgulanan teşkilat yapısı, alanda yaşanan sorunlardan yola çıkılarak, zincirin halkaları gibi birbiriyle ilişkilendirilecek.

Bir bakıma; kurulacak başkanlık, “THINK THENK” kuruluşu olarak hizmet verecek. İlgili bakanın başkanlığında ilgili tüm kurum temsilcilerinin katılımı ile kararlarını alacak. Yurt dışında yaşayan Türklerin bazı durumlarda ortak karar almaları sağlanacak. (ANKA)

Geri Dön