Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin başka ülkelerle veya uluslararası örgütlerle olan ilişkilerini yönetmek ve yürütmek ile görevli bakanlıktır. 19 yüzyıla kadar Osmanlı’da dışişleri Reis-ül Küttab tarafından yönetilmekteydi. II. Mahmut döneminde ise bu makam nezaret olarak yükseltilmiş ve Hariciye Nazırlığı oluşturulmuştur. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasını takiben 2 Mayıs 1920’de Hariciye Vekaleti resmen kurulmuştur. 1927 yılında ise kurumla ilgili ilk kapsamlı hukuki düzenlemeler yapılarak günümüzdeki Dışişleri Bakanlığı’nın temelleri atılmıştır. Dışişleri Bakanlığı’nın kanunlar çerçevesinde belirlenmiş çok sayıda görevi vardır ve bakanlığa bağlı çok sayıda genel müdürlük ile teşkilat bulunmaktadır. 1920-2015 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda 45 bakan görev yapmıştır.

Dışişleri Bakanlığı Haberleri