Doğan Gazetecilik Vatan Gazetesi'ni satın aldı

İSTANBUL (İHA) - Doğan Gazetecilik, Vatan Gazetesi'nin isim ve imtiyaz hakkını 18 milyon dolar bedel ile satın aldığını açıkladı.

Şirketten İstanbul Menkul Borsası'na yapılan açıklamada, Vatan Gazetesi'nin operasyonel ve finansal performansını en üst seviyeye ulaşması için gayret gösterileceği bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu yönde yapılacak çalışmaların, Vatan Gazetesi'nin ve şirketimizin piyasa değerini olumlu etkilemesi beklenmektedir. Bu çerçevede, Rekabet Kurulu'nun konuya ilişkin olarak almış olduğu kararın satın alma sürecine ve hazırlanan Değerleme Raporu'na herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir. Zira hisse devir işlemini takip eden iki yıl sonunda da, şartlar oluştuğu ve aksine bir yargı kararı olmadığı takdirde, Vatan Gazetesi'nin isim ve imtiyaz hakkı, bu hakkı elde etme maliyetimizin üzerine katlanmış olacağımız finansman maliyeti ve 'Vatan Markasına' sağlamış olacağımız katma değer ile birlikte pirimli olarak satışa konu edilebilecektir."

Açıklamada ayrıca Vatan Gazetesi gelir tablolarının iktisap tarihinden itibaren Doğan Gazetecilik'in mali tablolarında yer alacağı ifade edilerek, "Bu konudaki çalışmalara, 'İşletme Birleşmeleri' başlığını taşıyan 3 no'lu Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (UFRS) kapsamında başlanmış olup gerekli çalışma yapılarak, oluşan tutarlar şirketin ilgili varlık kalemlerine yansıtılacak, herhangi bir varlıkla ilişkilendirilemeyen tutar ise 'şerefiye' olarak kaydedilecek veya gelir tablosuna intikal
ettirilecektir. Diğer taraftan, Bağımsız Gazetecilik'in bağımsız denetimden geçmemiş 31.12.2007 tarihli mali tablolarına göre geçmiş yıllar zararı yaklaşık 53,4 milyon YTL dönem zararı ise 14,7 milyon YTL'dir" diye kaydedildi. Rekabet Kurulu, geçen hafta Vatan Gazetesi'nin Doğan Grubu'na satışını koşullu onaylamıştı.