HABER

Doğum izinlerine yeni düzenleme

Devlet memurları ile işçilerin, doğum izinleriyle ilgili hakları eşitleniyor. Memurların doğum öncesi ve sonrası ücretli izin süreleri, işçilerde olduğu gibi sekizer haftaya çıkarılıyor.

Doğum izinlerine yeni düzenleme

Devlet Bakanı Güldal Akşit'in yaptığı açıklamaya göre, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü'nce, "Devlet Memurları Kanunu, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı" hazırlandı. Taslakla, Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanunu'na göre çalışan kadınlara, doğum öncesi ve sonrası 8'er hafta ücretli izin, 6 ay ücretsiz izin ve 1 yıl boyunca günlük 1.5 saatlik süt izni olanağı tanınıyor. Ücretsiz izin hakkından babanın da 6 ay süreyle yararlanması, istenildiğinde bu sürenin anne ve baba için 6 ay daha uzatılabilmesi öngörülen taslakta ayrıca, Türk Medeni Kanunu'nun evlat edinmeye ilişkin hükümleri de dikkate alınıyor. Buna göre, en fazla iki yaşındaki bir çocuğu evlat edinme koşuluyla, geçici bakım sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren doğum sonrası ücretli ve ücretsiz izin hakkının kullanılmasına imkan sağlanıyor.

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Doğum İzninin Yeniden Düzenlenmesine ilişkin tasarının temelini 'ebevyn izni' müessesesi ile sorumluluğun paylaşılması oluşturuyor. Tasarının amacı, doğuma bağlı ücretsiz izin kullanma hakkının ihtiyaca göre hem anneye, hem de babaya aynı anda olmamak üzere verilebilmesi ve farklı sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olarak çalışanlar arasında eşitliğin sağlanması olarak açıklanıyor. Ayrıca taslakta, doğum izni nedeniyle işçinin hizmet akdinin feshedilemeyeceği hükmü getirilerek, işten çıkarmaların önlenmesi hedefleniyor. Toplumsal gerçekleri ve bugüne kadar taraf olduğu uluslararası sözleşmeler doğrultusundaki taahhütleri dikkate alınarak hazırlanan taslağa, Bakanlıklar ve ilgili kuruluşların görüşleri alındıktan sonra son şekli verilecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler