Doktorlar eyleme hazırlanıyor

Doktorlar eyleme hazırlanıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Altan Ayaz, sağlık ortamında yapılmakta olan değişikliklerin gerek hastaların kamusal sağlık hizmetlerine ulaşmasında, gerekse hekimlerin mesleki geleceklerinde yaratacağı hak kayıpları konusunda kaygılı olduklarını söyledi.

Ayaz, TTB Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, sağlık alanında birçok gelişme yaşandığını belirterek, hastane birlikleri, klinik şef ve şef yardımcılarının atanmasıyla ilgili yasal düzenlemelerin yanı sıra, Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısının TBMM'nin gündeminde olduğunu hatırlattı.

Hekimlerin tam gün çalışmasıyla ilgili getirilmesi düşünülen düzenlemenin TTB'nin yıllardır savunduğu fikirlerle uzaktan yakından ilgisi olmadığını kaydeden Ayaz, "Biz hekimler; sağlık ortamında yapılmakta olan değişikliklerin gerek hastaların kamusal sağlık hizmetlerine ulaşmasında, gerekse hekimlerin mesleki geleceklerinde yaratacağı hak kayıpları konusunda kaygılıyız" dedi.

Sağlık alanındaki değişikliklerin kar-zarar üzerine kurulduğunu, vatandaşın sağlık hakkının göz ardı edildiğini savunan Ayaz, bu gelişmelere karşı TTB olarak bir dizi eylem gerçekleştireceklerini bildirdi.

3-8 Mart tarihleri arasında hekimlerin, sağlık hizmetlerinin genel bütçeden finanse edilmesi, kamu hastane birlikleri yasa tasarısının geri çekilmesi, toplumcu kaygı ve kamusal nitelik taşımayan tam gün çalışma girişimlerinin durdurulması gibi taleplerini içeren bir imza kampanyası yürüteceklerini kaydeden Ayaz, 9 Martta da "Karanlığa karşı duruş eylemi" adı altında Sağlık Bakanlığı önünde tabip odalarının temsilcilerinin katılımıyla bir basın açıklaması yapılacağını belirtti.

14 Mart Tıp Bayramında ise tüm illerdeki devlet hastaneleri, sağlık ocakları, üniversite hastaneleri ve özel sağlık kurumlarında yarım gün boyunca hizmet sunulmayacağını açıklayan Ayaz, hekimlerin taleplerini dile getirmek üzere "Beyaz yürüyüş" yapacaklarını söyledi.

Bu eylem sırasında başta aciller olmak üzere kadın doğum, çocuk, diyaliz ve onkoloji birimlerindeki hizmetlerin aksatılmayacağını kaydeden Ayaz, 20-22 Martta Ankara'da 1. Kadın Sağlığı Kongresi, 29-30 Martta Eğitim Hastaneleri Kurultayı, 5-6 Nisanda sağlık reformlarının değişik ülke deneyimleriyle birlikte değerlendirileceği uluslararası katılımlı Dünyada Sağlık Reformları ve Sonuçları toplantısı düzenleneceğini bildirdi.

AA