Down Sendromu nedir?

Down Sendromu nedir?

Down sendromu her 800 doğumdan birinde görülebilen yaygın bir genetik bir anomalidir. Down sendromu tedavi edilebilecek ya da tedavi edilmesi gereken bir hastalık değildir. Genetik bir farklılık olarak karşımıza çıkan bu sendrom, kromozomların bölünmesi esnasında oluşur. Normal bir insanda 46 kromozom bulunurken Down sendromlu bireylerde 47 kromozom bulunur. Down sendromu Trisomy 21, Translokayson ve mozik olmak üzere üç farklı tipte görülebilir. Ancak yaygın olan Trisomy 21’dir. Down sendromlu kişilerde hafif ya da orta zihinsel ve fiziksel gelişim geriliği görülebilir. Bu sendroma sahip bireyler genellikle; çekik gözlü, basık burunlu, kalın enseli, kısa parmaklı ve daha kısa boylu olabilirler. Sendroma sahip bireyde bu özelliklerin tamamı olabileceği gibi yalnızca bazıları da görülebilir.

down sendromu Haberleri