DSP'den, İlhan Selçuk önergesi

ANKARA (ANKA) - DSP İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'e, Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Başyazarı Sayın İlhan Selçuk ve onunla birlikte gözaltına alınanların, ifadeleri alınmak üzere davetiye ile çağrılmama nedenini sordu.

DSP'li Yağız, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in yazılı yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde İlhan Selçuk'un gözaltına alınma yöntemini eleştirdi. Yağız, Bakan Şahin'e "Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Başyazarı Sayın İlhan Selçuk ve onunla birlikte eş zamanlı olarak sabahın saat 04.30'unda gözaltına alınanlar, baskıcı dönemlerin baskınlarını anımsatan böyle bir uygulama yerine, daha uygun bir zamanda, ifadeleri alınmak üzere neden davetiye ile çağrılmadılar?" diye sordu. Hukukçuların, bu uygulamanın hukuka ve yasaya aykırı, dolayısıyla suç olduğu görüşünü savunduğunu ifade eden Yağız, önergesinde şu soruları yöneltti:

"-Toplumda kuşkuya ve tedirginliğe yol açan böyle bir uygulamanın yargıya ve ülke yöneticilerine olan güveni sarsacağı görüşüne katılıyor musunuz?
-Bu tür gözaltına almaların durdurulması yönünde bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?
-Adına Ergenekon denilen soruşturmanın iddianamesi, aradan aylar geçmesine karşın neden hâlâ hazırlanmamıştır? İddianamenin geciktirilmesi, görev ihmali sayılmaz mı? Hukuk, bu denli keyfiliğe izin verir mi?
-Bir siyasî partinin genel merkezinin basılması, genel başkanı ve genel başkan yardımcısının gözaltına alınması, demokratik hukuk devleti ilkesiyle bağdaşır mı?
-Yayın yasağı olan bir soruşturmayla ilgili olarak sızan veya sızdırılan bazı bilgilerin bazı yayın organlarında yayımlanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu durum, Anayasa'da güvence altına alınan âdil yargılanma hakkını zedelemiyor mu?
-Bu tür uygulamalar temel insan haklarının ve bireysel özgürlüklerin ihlâli anlamına gelmiyor mu?
-Hükümetiniz dilinden düşürmediği AB sürecini bu tür uygulamalarla mı sürdürmeyi düşünüyorsunuz?"