DTP'den ''tek tipleştirme''ye karşı önerge

DTP'den ''tek tipleştirme''ye karşı önerge

Ankara (AA)- DTP Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır, toplumun tek tipleştirildiğini iddia ederek, bu konuda Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesini TBMM Başkanlığına sundu.

DTP'li Bayındır ve arkadaşlarınca imzalanan önergede, dünyada, çok dillilik ve çok kültürlülüğü benimseyen bir sistemin öngörüldüğü belirtildi. "Ulus devlet anlayışı yerine demokratik çoğulcu sistemler, yükselen değerler olarak kabul edilmektedir ve buna uymayan sistemler de bu esaslara göre hızla değişmektedir" denilen önergede, Fransa ve İspanya'nın bu ülkelerin başında geldiği kaydedildi.

Önergede, Türkiye'de yaşanan sorunların kronikleşerek devam etmesinin kaynağında "asimilasyon ve yok sayma" politikalarının olduğu iddia edilerek, bu uygulamaların yol açtığı sorunların araştırılması için Mecliste komisyon kurulması istendi.