Duha namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir? (Kuşuk namazı)

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar bayram namazı vaktinde münimlere Allah rızası için “duha namazı” kılınması tavsiyesinde bulundu. Peki kuşluk namazı da denilen duha namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Duha namazı için nasıl niyet edilir?

Duha namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir? (Kuşuk namazı)

Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 24 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve camiler de zaten toplu namaza kapalı olduğu için bu sene bayram namazı kılınamayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, cemaatle kılınması gereken bayram namazı yerine “duha namazı” kılınması tavsiyesinde bulundu. Peki duha namazı nasıl kılınır?

DUHA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Kuşluk namazı olarak da adlandırılan, nafile namazlardan olan duha namazı iki rekattır ve şu şekilde kılınır:

1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya" diye niyet edilir.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır,
Sübhaneke okunur,
Euzü-besmele çekilir,
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gidilir.
Secde'ye gideriz. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir.

2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir,
Fatiha Suresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir,
Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'yegidilir,
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur,
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

DUHA NAMAZINDA OKUNAN DUALAR VE SURELER

Duha namazında okunan dualar ve surelerin Arapça okunuşları şu şekildedir:

FATİHA SURESİ OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. Er-Rahmâni’r-Rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.

SÜBHANEKE OKUNUŞU

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük ) ve lâ ilâhe ğayrük.

ETTEHİYYATÜ OKUNUŞU

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

ALLAHÜMME SALLİ OKUNUŞU

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

ALLAHÜMME BARİK OKUNUŞU

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

RABBENÂ ÂTİNA OKUNUŞU

Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’lâhirati haseneten. Ve kınâ ‘azâbe’n-nâr.

RABBENÂĞFİRLİ

Rabbena’ğfirlî ve li vâlideyye ve lil mu’minîne yevme yekûmu’l-hisâb.