HABER

Dünya Çevre Günü

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu: - "Ekosistemin insan ve hayvan yaşamı açısından daha sağlıklı bir yapıda olmasını istiyoruz. Bunun için kara ve deniz hayatının sürdürülebilirliği açısından kirliliğin önlenmesi tüm insanlığın önceliği olmalıdır diyoruz"

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Ekosistemin insan ve hayvan yaşamı açısından daha sağlıklı bir yapıda olmasını istiyoruz. Bunun için kara ve deniz hayatının sürdürülebilirliği açısından kirliliğin önlenmesi tüm insanlığın önceliği olmalıdır diyoruz." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan araştırmaya göre, küresel düzeyde 8 ölümden birinin hava kirliliği ile bağlantılı olduğuna ve yılda 7 milyon kişinin buna bağlı sebeplerden öldüğüne dikkati çekti.

Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların kullanımı, tarımda kontrolsüz ve bilinçsizce kullanılan gübreler ve pestisitler, şehirleşme sonucu artan katı atıklar, volkanik faaliyetler sonucu çıkan karbondioksit, karbonmonoksit, metan, ozon, kükürt oksit ve azot oksit bileşikler gibi hava kirliliğine yol açan gazların atmosferde artmasına sebep olduğunu aktaran Eroğlu, bu gazların küresel iklim değişiklikleri, asit yağmurları, sera gazı emisyonlarının artması gibi nedenlere bağlı olarak çevre ve insanlar üzerinde yıkıcı etkilere sebebiyet verdiğini belirtti.

Eroğlu, mesajında, şunları kaydetti:

"Elbette kentleşme, sanayileşme, üretim kompleksleri ve fabrikaların sayısının artması kalkınma ve ilerleme için gerekli faktörlerdir. Ancak bunları yaparken çevreyi ve havayı kontrolsüz bir biçimde kirletmenin de izahı mümkün değildir. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak ekosistemin insan ve hayvan yaşamı açısından daha sağlıklı bir yapıda olmasını istiyoruz. Bunun için kara ve deniz hayatının sürdürülebilirliği açısından kirliliğin önlenmesi tüm insanlığın önceliği olmalıdır diyoruz. Nesli tehlike altında olan kara, deniz ve su altı yaşamında canlıların korunmasına dikkat çekmek istiyor, bu konuda korunmalarının sağlanmasına yönelik planların uygulanmasını önemli buluyoruz."

Geri Dön