MAGAZİN

Efes, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde

Efes, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde

Dışişleri Bakanlığı, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO'ya bağlı Dünya Miras Komitesi'nin aldığı kararla, Türkiye'nin "Efes" ve "Diyarbakır Kalesi-Hevsel Bahçeleri" adaylık başvurusunun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı UNESCO'ya bağlı Dünya Miras Komitesi'ne Kasım 2013'te UNESCO seçimler tarihinin en yüksek oyunu alarak 121 oyla birinci sıradan seçilen Türkiye'nin "Efes" ve "Diyarbakır Kalesi - Hevsel Bahçeleri" adaylık başvuruları halen Bonn'da devam etmekte olan Dünya Miras Komitesi 39. toplantısında oybirliğiyle kabul edilmiş ve bu iki yeni alan UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmiştir. Böylelikle Türkiye'nin Dünya Miras Listesi'ne ilk kaydedilen alanı olan İstanbul Tarihi Yarımadası'nın tescilinin otuzuncu yıldönümünün kutlandığı 2015 yılında, Efes ve Diyarbakır'ın da eklenmesiyle; ülkemizin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne tescilli varlıklarının sayısı on üçten on beşe yükselmiştir.
Dünya'nın Yedi Harikası'ndan biri olan Artemis Tapınağı'na ve asırlardır dini merkez işlevi gören Selçuk Meryem Ana Evi'ne ev sahipliği yapan Efes; gerek Anadolu uygarlıklarının çeşitliliğini yansıtan eşsiz bir kültür mirası, gerek kültürlerarası diyaloğu yüzbinlerce ziyaretçi yoluyla canlı olarak temsil eden önemli bir Hac mekanıdır.
Diyarbakır Kalesi de, kökeni M.Ö. 3000'lere dayanan önemli bir savunma yapısı olmanın yanısıra; içinde barındırdığı Helen, Latin, Süryani, Ermeni ve Arap dillerindeki yazıtlarla, Anadolu'da iç içe geçmiş uygarlıkları belgeleyen üstün evrensel değere sahip bir kültür varlığıdır. Binlerce yıldır kaleyle bağlantısı olan Hevsel Bahçeleri ise Asurlulardan günümüze, şehrin yiyecek ihtiyacını karşılayagelen önemli bir doğal alandır.
Türkiye, UNESCO Dünya Miras Komitesi'ne üyeliğini, sahip olduğu kültürel mirası koruma bilincini pekiştirme, bu alanda yeni uzman yetiştirme ve farkındalığı yayma yolunda önemli kazanım olarak görmektedir. Türkiye, ayrıca, günümüz dünyasını insanlığın ortak değerlerinde buluşturma gayretiyle, kültür alanında sahip olduğu yumuşak gücü UNESCO çatısı altında etkin çerçevede kullanmayı sürdürecektir" denildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön