Eğitim-İş'den MEB'in "hukuka aykırı tutumuna" dava

ANKARA (ANKA) - Eğitim-İş Sendikası, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) "Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nin 22'inci maddesine aykırı biçimde, öğretmenlerin il içi yer değişikliklerini 4 Ağustos 2008 tarihi itibariyle yaptığı gerekçesiyle kararın iptali istemiyle Danıştay'a dava açtı.

MEB, Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 22'inci maddesine aykırı olarak öğretmenlerin il içi yer değişikliklerini 4 Ağustos 2008 tarihi itibariyle yapılacağını açıkladı. Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) binlerce öğretmen tarafından tepkiyle karşılanan, 2008 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nun, İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler maddesi altındaki, "Yer Değiştirme İşlemleri" başlıklı 3. maddesi ile maddenin atıf yaptığı EK-1 yer değiştirme takviminin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay'a dava açtı.

-"YÖNETMELİK GEREĞİ ATAMALARIN MAYIS AYINDA YAPILMASI GEREKİYOR"-

Eğitim-İş tarafından verilen dava dilekçesinde, Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "İl İçinde ve İller Arası Yer Değiştirmeler" başlıklı 22. Maddesinde öğretmenlerin il içi yer değiştirmelerinin usulü ve hangi tarihlerde yapılacağının ayrıntılı bir şekilde belirtildiğine değinildi. Yönetmelik hükmü gereğince, il içi yer değiştirme talebinde bulunan öğretmelerin Mart ayı içerisinde başvuruda bulunmaları gerekirken, başvuru değerlendirmelerinin Nisan ayı içinde yapılacağı belirtiliyor. Yönetmelikte şöyle deniyor:

"Mart ayı içinde yapılacak başvurular, Nisan ayı içinde yapılacak değerlendirme sonucu tercih edilen eğitim kurumları itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. Bu sıralar millî eğitim müdürlüklerince ilân edilir. Atamalar, bu sırada bulunanlar arasından eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı ölçüsünde o okul veya kurumu tercih edenlerden hizmet puanı en fazla olandan başlanması suretiyle Mayıs ayı içinde gerçekleştirilir. Ataması yapılanların eski görev yerlerinden ayrılmaları Haziran ayı sonu itibarıyla sağlanır."

-"BİNLERCE ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME HAKKINDAN YARARLANAMAYACAK"-

Dava dilekçesinde, "idarece hazırlanan kılavuzda il içi atamalar için sadece 4 ağustos 2008 tarihinin öngörülmüş olması hukuka aykırı olup, bu düzenleme binlerce öğretmenin mağduriyetine sebebiyet verecektir" denildi. Gerekçede, yer değiştirme işleminin sadece 4 Ağustos olarak belirlenmesi nedeniyle binlerce öğretmenin söz konusu haktan yararlanamayacağının altı çizildi.(ANKA)